Pooblaščene osebe

SEZNAM OSEB,
POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH

I. Pooblaščena uradna oseba, ki ima pooblastilo za odločanje v
upravnih stvareh, z izjemo tistih v katerih odloča župan ali
občinski svet:

 • Evelin MAKOTER JABLOČNIK – univ.dipl.oec., direktorica občinske uprave
  Opravljanje vseh dejanj v upravnem postopku in odločanje v
  upravnih zadevah iz vseh upravnih področij iz pristojnosti
  lokalne skupnosti.

II. Pooblaščene uradne osebe, ki imajo pooblastila za opravljanje vseh dejanj v upravnem postopku, z omejitvijo izdajanja odločb in takih sklepov, s katerimi se konča postopek:

 • Darinka IVANČIĆ – višja svetovalka
  V upravnih zadevah s področja financ in računovodstva
 • Danica BRATUŠAvišja svetovalka
  V upravnih zadevah s področja gradenj, komunale in gospodarstva
 • Marjana LOGAR KELCsvetovalka
  V upravnih zadevah s področja kmetijstva, gospodarstva in komunale

III. Pooblaščene uradne osebe, ki imajo pooblastila za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku

 • Lidija DOMJAN – svetovalka
  Posamezna upravna dejanja s področja družbenih dejavnostih
  Posamezna administrativna dejanja

Številka: 020-2/2012-010
Zavrč: 02.03. 2020

 Občina Zavrč

Župan
Slavko Pravdič l.r.