Pobude občanov

S svojimi pobudami in vprašanji lahko občani naslovite nekaj besed županu in občinskemu svetu ter tako aktivno sodelujete pri oblikovanju kraja, njegovem družabnem življenju in nenazadnje tudi s kritičnim pogledom doprinesete k dvigovanju kvalitete življenja samega kraja.

Če želite preprosto pošljite svoje poglede na naš elektonski naslov obcina.zavrc@siol.net.  Pobude in vprašanja bodo člani sveta  obravnavali na svojih sejah ali posredovali na druge pristojne državne organe. Svoje pobude oziroma vprašanja lahko naslovite tudi pisno na naš naslov:

OBČINA ZAVRČ
Goričak 6
2283 Zavrč