Občinski svet

Na rednih lokalnih volitvah za župana občine Zavrč, ki so bile 18. novembra 2018, je bil za župana občine Zavrč s 444 glasovi oz. 58,42 % izvoljen Slavko PRAVDIČ, rojen 20.03.1968, stanujoč Hrastovec 1a, 2283 Zavrč.

Občinski svet (mandat 2018 – 2020)
1. Dušan ROJKO – podžupan; e-naslov: dusan.rojko@zavrc.si
2. Uroš FIJAN – član; e-naslov: uros.fijan@zavrc.si
3. Slavko RIHTARIČ – član; e-naslov: slavko.rihtaric@zavrc.si
4. Marta BOSILJ – članica; e-naslov: marta.bosilj@zavrc.si
5. Robert VUZEM – podžupan; e-naslov: robert.vuzem@zavrc.si
6. Branko SKOK – član; e-naslov: branko.skok@zavrc.si
7. Sandi KOKOT – član; e-naslov: sandi.kokot@zavrc.si

Občina Zavrč je ena volilna enota, v kateri se voli sedem članov sveta. Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti 1303 volivcev, od tega jih je glasovalo 762 volivcev oziroma 58,48 %.

Statistika lokalnih volitev 2018:

Lokalne volitve: 18.11.2018
Število volilnih upravičencev: 1303
Skupaj glasovalo po imeniku: 762
Število oddanih glasov (za župane): 762
Število oddanih glasov (za člane občinskega sveta): 762
Število neveljavnih glasovnic (za župane): 2
Število neveljavnih glasovnic (za člane občinskega sveta): 2
Volilna udeležba (skupaj): 58,48 %