Nadomestne lokalne volitve 2018

Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet občine Zavrč

Odločba o določitvi volilnih območij in glasovalnih mest za izvedbo nadomestnih volitev v občinski svet občine Zavrč

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve v občinski svet v Občini Zavrč, ki bodo 3. 3. 2019

Poziv za zbiranje predlogov političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov s prilogami »predlog za člana volilnega odbora« in »soglasje in izjava za člana volilnega odbora«

Sklep o pogojih za plaketiranje

Sklep o potrebnem številu volilcev za določitev kandidata za člana Občinskega sveta na nadomestnih volitvah v Občinski svet Občine Zavrč

 

Obvestilo o predčasnem glasovanju

Seznam kandidatur za člana OS

Obrazec za glasovanje na domu

Glasovanje na domu

 

Javna objava  seznama potrjenih kandidatov na nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta občine Zavrč, ki bodo 3. marca 2019

 

Obrazci

BR_LV-16 Volilna kampanja Obvestilo o organizatorju VK

OBR_LV-12 Seznam politična stranka

OBR_LV 10 Zapisnik politična stranka Občinski svet

OBR_LV 8 Soglasje kandidata za Občinski svet

OBR_LV 6 Kandidatura za Občinski svet

Glasovanje po pošti

Navodila – glasovanje po pošti

Obrazec – glasovanje po pošti

Povezave

Novice – Ministrstvo za notranje zadeve