Obvestilo NIJZ o telefonu za psihološko pomoč

PONOVNO JE ZAŽIVEL TELEFON ZA PSIHOLOŠKO PODPORO OB EPIDEMIJI COVID-19

080 51 00

Spoštovani,
želimo vas obvestiti, da je ponovno vzpostavljen Telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19. Na brezplačni telefonski številki 080 51 00, 24 ur na dan, vse dni v tednu nudijo strokovno pomoč izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja. S telefonom želimo zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami.

Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zdravstvenih domov po Sloveniji, Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine Slovenija – TOM telefon.

Aktualna dogajanja in negotove razmere, ki jih s seboj prinaša drugi val epidemije, v mnogih ljudeh krepijo občutke negotovosti, nemoči in izgube nadzora. Nekateri ljudje se lažje soočajo z izzivi, nekaterim pa predstavlja aktualna situacija realno grožnjo z vidika izgube zdravja, zaposlitve, socialno-ekonomskega preživetja. Že obstoječe težave lahko postanejo za posameznike v prihodnje še težje obvladljive.

Z namenom razbremenitve ter psihosocialne podpore posameznikom, ki so se znašli v stiski zaradi sedanjih razmer, so se številne organizacije, ki so že v prvem valu nudile telefonsko pomoč, povezale vtelefon s skupno številko.
Telefon je namenjen krajšim pogovorom za:

 • čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in drugih čustvenih stanj ter z njimi povezanih odzivov;
 • podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo COVID-19;
 • podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni COVID-19;
 • podporo ob soočanju z izgubo zaposlitve, čakanjem na delo ali težavah, povezanih z delom od doma;
 • priporočila in podporo pri usklajevanju delovnih obveznosti in družinskega življenja;
 • podporo pri soočanju z osebnimi stiskami in s težavami v medosebnih odnosih v času izolacije;
 • podporo pri drugih izzivih, ki jih prinaša trenutna situacija.

Za vsa vprašanja v zvezi s koronavirusom SARS CoV-2 (boleznijo COVID-19) in ukrepi, povezanimi z njim, pa še vedno velja, da se obrnete na Klicni center za informacije o novem koronavirusu, na telefonsko številko 080 14 04 ali obiščete spletno stran NIJZ oz. vladno spletno stran.

Matej Vinko, dr. med., spec. javnega zdravja
Vodja strokovne skupine za duševno zdravje na
NIJZ

Milan Krek, dr. med., spec.
Direktor NIJZ

Obvestilo o prepovedi prehajanja med občinami

OBVESTILO

V ponedeljek dne 26. oktobra 2020 je začel veljati vladni Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 155-2020) , ki za omejevanje širjenja novega koronavirusa prepoveduje prehajanje med občinami.

Predvidenih je 13 izjem, ko bo prehajanje še mogoče. Med njimi sta odhod ali vračanje z dela ter obisk lekarne ali trgovine itd. Da ste upravičeni do prehoda v drugo občino, boste morali dokazovati z dokazili o upravičenosti za uveljavljanje izjem, med katerimi je tudi obrazec – Izjava, ki je priloga obvestila (spodaj).

Izjava mora biti čitljivo izpisana, podpisana in mora vsebovati ime in priimek, naslov bivališča, naslov oziroma kraj potovanja ter navedbo razloga, ki upravičuje prehajanje med občinami.

Kot je določeno v odloku, uveljavljanje izjem velja tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. V tem primeru mora posameznik v izjavi navesti ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, ki potujejo z njim. V izjavi mora biti navedeno tudi, da nikomur od njih ni bila odrejena izolacija ali karantena. V izjavi mora posameznik navesti tudi, da se zaveda omejitev iz odloka in jih bo spoštoval ter da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.

Občina Zavrč

Zavrč, 27. 10. 2020
Številka: 166-2/2020-005

Navodilo o ravnanju s pokojniki

Na podlagi 1. točke 4. alineje 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi nesrečami izdajam

NAVODILA O POSTOPANJU S POKOJNIKI

 1. na pokopališčih, kjer je mrliška vežica, je pokojnik lahko v mrliški vežici 1 uro pred pogrebno svečanostjo. V primernih vremenskih pogojih uporabo mrliške vežice odsvetujemo;
 2. pred pogrebno svečanostjo;
 • slovo od pokojnika poteka brez običajnega kropljenja, kropljenje pokojnika opravi duhovnik ob pogrebni svečanosti;
 • izražanje sožalja poteka brez telesnih stikov;
 • dajanja slovesa od pokojnika in pogrebne svečanosti se lahko udeležijo le zdravi ljudje
 • med dajanjem slovesa od pokojnika in na pogrebni svečanosti je dovoljeno zbiranje do 10 ljudi, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 m;
 • med dajanjem slovesa od pokojnika in na pogrebni svečanosti je dovoljeno zbiranje do 10 ljudi (od 15.10.2020 dalje), če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 m in navodili ter priporočili NIJZ, ki so objavljena na njihovi spletni strani;
 • pri delu pogrebne svečanosti, ki se odvija v mrliški vežici in cerkvi morajo ljudje nositi zaščitno masko, si pri vhodu razkužiti roke ter ohranjati medosebno razdaljo 2 m;
 • zaščitna maska je obvezna tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti
  medosebne razdalje najmanj 2 m;
 • odsvetujemo izvajanje poslovitve pred upepelitvijo;
 • krsta s pokojnikom, ki je umrl za COVID 19, ali je bil okužen s tem virusom se ne odpira, poslovitev pred upepelitvijo se ne izvaja.

Župan občine Zavrč
Slavko PRAVDIČ

Zavrč, 16. oktober 2020
Številka: 166-2/2020-002