Cepljenje proti COVID-19

Spoštovani, 

Župan Občine Zavrč Slavko Pravdič apelira na občane, naj sledijo njegovemu vzoru in naj se v čim večjem številu udeležijo cepljenja proti Covid-19 in s tem pripomorejo, da se življenje čim prej vrne nazaj v normalne okvire.

Ker pa je od 6. maja 2021 dalje spremenjen način prijave na cepljenje, Vam podajamo nekaj osnovnih informacij.  Omogočen je nov način prijave na celjenje proti Covid-19 preko portala eZvem ali preko spletne strani www.cepimose.si, kjer lahko najdete tudi več informacij o cepljenju in cepivih proti covid-19.

Spletna prijava upošteva prednostne kriterije vsakega uporabnika in ga v skladu z veljavno strategijo umesti na seznam pri izvajalcu cepljenja. Prijavljeni bo samodejno dodeljen  svojemu izbranemu osebnemu zdravniku oziroma cepilnemu centru, kamor spada. Na cepilnih mestih bodo prijavljene uporabnike, glede na prednostne kriterije, povabili na cepljenje.

Prijava poteka na naslovu https://zvem.ezdrav.si/cepljenje v treh korakih:

  • vpišete svoj EMŠO, številko kartice zdravstvenega zavarovanja in začetnici imena in priimka;
  • v drugem koraku vpišete telefonsko številko za potrditev naročila;
  • po vpisani številki boste prejeli SMS – sporočilo s potrditveno kodo za potrditev ali povezavo;
  • ko je vaša prijava potrjena, počakajte na SMS ali klic izvajalca, ki Vas bo povabil k cepljenju.

V kolikor nimate možnosti spletne prijave na cepljenje ali kakršne koli druge težave glede prijave ali samega cepljenja (možnost cepljenja na domu,..), kontaktirajte svoje osebnega zdravnika ali prosite svojce in prijatelje, da to naredijo v vašem imenu.

Vabljeni k prijavi!                

Občinska uprava Občine Zavrč