Kviz: »Čas Rima v Zavrču«

V okviru projekta Dediščina Zavrča je 12. 3. 2021 potekala delavnica na temo »Čas Rima v Zavrču«.

Vabimo vas, da rešite kviz na to temo in osvojite nagrado, knjigo o rimski vojski. Kviz je objavljen na FB strani občine Zavrč:

https://www.facebook.com/obcina.zavrc.96

Pravilne odgovore napišite v komentar pod objavo. Med vsemi pravilnimi odgovori bo izžreban en nagrajenec, ki prejme knjigo Rimska vojska.

Operacija Dediščina Zavrča se izvaja v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost LAS HALOZE (CLLD community led local development) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.