Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma

Naziv operacije: Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma
Skupna vrednost operacije: 317.518,12 EUR
Viri sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj
Znesek, višina sofinanciranja: 180.000,00 € 
Status – faza: V teku 
Ukrep: U1 Razvoj podjetništva

Na Občini Zavrč smo se v partnerstvu z Občino Gorišnica in Občino Cirkulane pristopili k operaciji Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma, pri čemer je Občina Cirkulane vodilni partner operacije.  Območje občin partneric je izjemno bogato s kulturno-etnografsko dediščino, ki odseva nekdanji kmečki način življenja in ustvarjanja, lokalnih običajev in avtohtonih dobrin. 

V Zavrču bomo v okviru operacije  izvedli projekt Dediščina Zavrča, ki zajema raziskave, delavnice in izdana bo strokovna publikacija, ki bo trajno na razpolago za vpogled ali v last, na sedežu občine, v knjižnicah in drugih javnih prostorih. Publikacija bo zajemala raziskave s področjih:

  • Starejše zgodovine,
  • Čas rimskega cesarstva
  • Turki
  • Vinogradništvo

V Gorišnici bo zgrajena recepcija na Dominkovi domačiji, v kateri je v okviru operacije predvidena ena zaposlitev za izvajanje ogledov na domačiji, ter prodajalna za prodajo lokalnih izdelkov in pridelkov.

V Cirkulanah pa bodo uredili Park dediščine, ki bo tudi v območju Natura 2000. V njem bodo obiskovalcem na enem mestu predstavljeni tradicionalni haloški objekti po vzoru nekdanjih haloških domačij. Z ureditvijo parka – postavitev tipične haloške cimprane hiše, hleva, kolarnice, čebelnjaka, kmečkega vrta in brajd, bo v Cirkulanah narejen pomemben korak za ohranjanje in promocijo kulturne in etnografske dediščine Haloz. 

Cilj in namen izvedenih raziskav, dokumentiranja izsledkov, predstavitve snovne in nesnovne dediščine javnosti je poučevanje o kulturni dediščini okolja, njeno zavarovanje in ohranitev za prihodnje rodove. Ta bo obiskovalcem na ogled v okviru raznovrstnih dogodkov, prireditev, stalnih in začasnih razstav ter drugih aktivnosti. Cilji operacije so: spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest, povečanje št. obiskovalcev na območju, z medgeneracijskim sodelovanjem omogočiti različnim ranljivim skupinam vključitev v programe medgeneracijskega sodelovanja, ohranitev kulturne snovne in nesnovne dediščine.

Ciljne skupine v okviru operacije so: mladi, starejši, invalidi in ostala populacija Starejši bodo sodelovali pri raziskavah in vodili prikaz tradicionalnih znanj, spretnosti, starih običajev – prenos znanja na mlade. Mladi bodo pomagali soustvarjati prireditve in dogodke, se izobraževali.


OGLED DELAVNIC

  1. delavnica Starejša zgodovina Zavrča (19. 3. 2021)
  1. delavnica Rim (12. 3. 2021)
  1. delavnica Vinogradništvo (4. 3. 2021)

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: www.eu-skladi.si