Javni poziv obstoječim in zainteresiranim novim ponudnikom nastanitvenih kapacitet

Spoštovani,
Občina Zavrč v sodelovanju s štirimi haloškimi občinami – Cirkulane, Podlehnik, Žetale in Majšperk – v okviru skupnega projekta »Turistična destinacija Haloze« in skupne blagovne znamke »Visit Haloze« oblikuje tudi nadgradnjo turistične ponudbe na področju nastanitev, in sicer v obliki razpršenega hotela. Občina Zavrč tako poziva vse OBSTOJEČE ali POTENCIALNE NOVE zainteresirane ponudnike nastanitvenih (nočitvenih) kapacitet v občini, kot so:

 • kmetije z dopolnilno dejavnostjo,
 • gostišča ali druge objekte s sobami – sobodajalce,
 • imetnike počitniških vikendov,
 • imetnike apartmajev,
 • hostle,
 • kampe,
  da se priključite in sooblikujete Turistično destinacijo Haloze pod skupno znamko “Visit Haloze”, ki vam omogoča, da postanete del celovite in prepoznavne ponudbe.

Ponujamo vam:

 • povezovane med vsemi deležniki v turizmu v sklopu znamke “Visit Haloze”
 • trženje v okviru Turistične destinacije Haloze, ki ima že oblikovano turistično ponudbo in znamko “Visit Haloze”
 • oglaševanje v skupni turistični brošuri, ki bo destinacijo na turističnem zemljevidu umestila na prepoznavno mesto,
 • oblikovanje ITP (integralne turistične ponudbe),
 • vključitev in trženje v e-recepciji na spletni strani visithaloze.si,
 • celovito izobraževanje in svetovanje za razrešitev vseh dilem pri vzpostavitvi nastanitvenih kapacitet in oblikovanju kvalitetne ponudbe ter trženju vaših nastanitvenih kapacitet.

Vsi, ki v svojih nepremičninah vidite potencial in priložnost, VABLJENI, da svojo prijavo oddate na sedež občine ali na e-naslov obcina.zavrc@siol.net ali nas pokličete na 02 761 18 01 najkasneje do 5. aprila 2021! Turizem predstavlja dobro zgodbo, ko vsi ponudniki delujejo z roko v roki, saj je v slogi prava moč in vrednost!

Več informacij o celotnem projektu razvoja »Turistične destinacije Haloze« si lahko pogledate na spletni strani v nastajanju: www.visithaloze.si. Povezava do fotografij: Mediateka – pCloud 
Povezava do kanalov na družbenem omrežju: /  visithaloze.com/ig / visithaloze.com/yt

Aktivnosti se financirajo iz občinskega proračuna in jih sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija. Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: www.eu-skladi.si.