Obvestilo o prepovedi prehajanja med občinami

OBVESTILO

V ponedeljek dne 26. oktobra 2020 je začel veljati vladni Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 155-2020) , ki za omejevanje širjenja novega koronavirusa prepoveduje prehajanje med občinami.

Predvidenih je 13 izjem, ko bo prehajanje še mogoče. Med njimi sta odhod ali vračanje z dela ter obisk lekarne ali trgovine itd. Da ste upravičeni do prehoda v drugo občino, boste morali dokazovati z dokazili o upravičenosti za uveljavljanje izjem, med katerimi je tudi obrazec – Izjava, ki je priloga obvestila (spodaj).

Izjava mora biti čitljivo izpisana, podpisana in mora vsebovati ime in priimek, naslov bivališča, naslov oziroma kraj potovanja ter navedbo razloga, ki upravičuje prehajanje med občinami.

Kot je določeno v odloku, uveljavljanje izjem velja tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. V tem primeru mora posameznik v izjavi navesti ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, ki potujejo z njim. V izjavi mora biti navedeno tudi, da nikomur od njih ni bila odrejena izolacija ali karantena. V izjavi mora posameznik navesti tudi, da se zaveda omejitev iz odloka in jih bo spoštoval ter da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.

Občina Zavrč

Zavrč, 27. 10. 2020
Številka: 166-2/2020-005