Navodilo o ravnanju s pokojniki

Na podlagi 1. točke 4. alineje 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi nesrečami izdajam

NAVODILA O POSTOPANJU S POKOJNIKI

 1. na pokopališčih, kjer je mrliška vežica, je pokojnik lahko v mrliški vežici 1 uro pred pogrebno svečanostjo. V primernih vremenskih pogojih uporabo mrliške vežice odsvetujemo;
 2. pred pogrebno svečanostjo;
 • slovo od pokojnika poteka brez običajnega kropljenja, kropljenje pokojnika opravi duhovnik ob pogrebni svečanosti;
 • izražanje sožalja poteka brez telesnih stikov;
 • dajanja slovesa od pokojnika in pogrebne svečanosti se lahko udeležijo le zdravi ljudje
 • med dajanjem slovesa od pokojnika in na pogrebni svečanosti je dovoljeno zbiranje do 10 ljudi, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 m;
 • med dajanjem slovesa od pokojnika in na pogrebni svečanosti je dovoljeno zbiranje do 10 ljudi (od 15.10.2020 dalje), če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 m in navodili ter priporočili NIJZ, ki so objavljena na njihovi spletni strani;
 • pri delu pogrebne svečanosti, ki se odvija v mrliški vežici in cerkvi morajo ljudje nositi zaščitno masko, si pri vhodu razkužiti roke ter ohranjati medosebno razdaljo 2 m;
 • zaščitna maska je obvezna tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti
  medosebne razdalje najmanj 2 m;
 • odsvetujemo izvajanje poslovitve pred upepelitvijo;
 • krsta s pokojnikom, ki je umrl za COVID 19, ali je bil okužen s tem virusom se ne odpira, poslovitev pred upepelitvijo se ne izvaja.

Župan občine Zavrč
Slavko PRAVDIČ

Zavrč, 16. oktober 2020
Številka: 166-2/2020-002