Pooblaščene osebe

SEZNAM OSEB,
POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH

 

I. Pooblaščena uradna oseba, ki ima pooblastilo za odločanje v upravnih stvareh, z izjemo tistih v katerih odloča župan ali občinski svet

 • Evelin MAKOTER JABLOČNIK – univ.dipl.oec., direktorica občinske uprave
  Opravljanje vseh dejanj v upravnem postopku in odločanje v upravnih zadevah iz vseh upravnih področij iz pristojnosti lokalne skupnosti.

II. Pooblaščene uradne osebe, ki imajo pooblastila a opravljanje vseh dejanj v upravnem postopku, z omejitvijo izdajanja odločb in takih sklepov, s katerimi se konča postopek

 • Darinka IVANČIĆ, Višja svetovalka III
  V upravnih zadevah s področja financ in računovodstva
 • Danica BRATUŠA, Višja svetovalka III
  V upravnih zadevah s področja gradenj, komunale in gospodarstva
 • Marjana LOGAR KELC, Svetovalka III
  V upravnih zadevah s področja kmetijstva, gospodarstva in komnale

III. Pooblaščene uradne osebe, ki imajo pooblastila za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku

 • Lidija DOMJAN, Višja referentka III
  Posamezna upravna dejanja s področja družbenih dejavnostih
  Posamezna administrativna dejanja

 

Številka: 020-2/2012-009

Zavrč: 13.04. 2012

 Občina Zavrč

Župan
Miran VUK l.r.