Vabilo na prireditev in srečanje z Božičkom

Spoštovane občanke in občani,

vsako leto so bili otroci, stari od enega leta do tretjega razreda osnovne šole, z vabilom osebno povabljeni na srečanje z Božičkom, ki ga organizira Občina Zavrč.

Letos otroci vabil ne bodo prejeli, saj zakonodaja s področja varovanja osebnih podatkov ne dopušča pošiljanja naslovljenih sporočil, kar pa ne pomeni, da srečanja in obdarovanja ne bo. Učenci Osnovne šole Cirkulane – Zavrč bodo skupaj z učitelji pripravili igrico in otroci so prav tako kot vsa leta do sedaj vabljeni na prireditev in srečanje z Božičkom, ki bo 18. 12. 2019 ob 17.00 uri v Kulturni dvorani v Goričaku.

Starše prosimo, da otroke, rojene leta 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018, prijavijo na sedežu Občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč ali na e-naslov: lidija@zavrc.si ali na tel. /02/ 761 18 01, rojene leta 2013, 2012 in 2011 pa pri njihovih razredničarkah najkasneje do petka 29.11. 2019.

Občina Zavrč

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin

Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 “V SEJNI SOBI NA SEDEŽU OBČINE ZAVRČ, GORIČAK 6, ZAVRČ ” potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Javna predstavitev modelov vrednotenja za območje občine Zavrč bo potekala v TOREK dne 15. oktobra 2019, od 10.00 – 13.00, DOMINIKANSKI SAMOSTAN, Muzejski trg 1, 2250 Ptuj.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov OBČINE ZAVRČ, Goričak 6, 2283 ZAVRČ, ali skeniranega na elektronski naslov obcina.zavrc@siol.net, ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni občine,
  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 sta priloga obvestila ali  dostopna na kraju javne razgrnitve,  ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.