Simbioz@ delavnice

Na več kot 300 lokacijah po vsej Sloveniji je bil ta teden, teden e-opismenjevanja.

Na njih je sodelovalo več kot 3100 prostovoljcev in več kot 5000 udeležencev. Delček zgodbe sestavljamo tudi mi. Skupaj z našo osnovno šolo smo uspešno organizirali Simbioz@ delavnice. Je prvi vseslovenski prostovoljski projekt, ki povezuje dve generaciji. Namen projekta je preko medgeneracijskega sodelovanja izboljšati računalniško pismenost med starejšimi. Na naši šoli so se tako tri dni srečevali naši starejši občani, učenci prostovoljci in mentor g. Ivo Zupanič. Vsi udeleženci so ob zadnjem obisku prejeli “diplome”.

Mednarodni teden otrok tudi v Zavrču

V ponedeljek 1.10. 2012 je za učence 8 in 9 razreda naše OŠ bilo organizirano predavanje na temo Zdravila in samozdravljenje, ki ga je opravila ga. Marjetka Pal iz Ptujskih Lekarn.

V petek, 5.10.2012, so ob zaključku mednarodnega tedna otroka obiskali  otroke v vrtcu in šoli Zavrč Berenski planšarji.  Vozičkarji Jutta, Jolly, Jascha in Josch so ob spremstvu Brine,  MaiTai-Mitke in svojih dvonožnih vodnikov otrokom predstavili  Bernskega planšarskega psa in vleko vozičkov. Otroci so bili skupaj s svojimi vzgojitelji in učitelji navdušeni nad kužki in prikazanim programom za kar gre v prvi vrsti zahvala go. Dragici in seveda njeni ekipi.

Mladinska ekipa PGD Zavrč na državnem mladinskem tekmovanju v Zadru

V soboto dne 22. Septembra se je mladinska ekipa PGD Zavrč kot edini predstavnik Slovenije udeležila državnega mladinskega tekmovanja. V konkurenci tujih skupin so osvojili bronasto medaljo in pokal.
Naj samo omenim, da se je državnega mladinskega tekmovanja v Zadru udeležilo 137 ekip in 1.700 tekmovalcev, v tej hudi konkurenci in samih odličnih ekipah, pa je imela torej priložnost tekmovati tudi mladinska ekipa PGD Zavrč, ki je letos tekmovala še na državnem tekmovanju na Ptuju.

Sedem fantov – gasilcev, ki so tudi vsi po vrsti nogometaši, in dve dekleti sestavljajo mlado gasilsko ekipo PGD Zavrč, to so: TJAŠA RADEKA, KATJA ŠTUMBERGER, JAN TEŽAK, LUKA DOMJAN, LEON KUKEC, TINE KOTOLENKO, GREGOR KOTOLENKO, DENIS POTOČNIK, DANIJEL BORAK.
Trener ekipe je EMIL KOČEVAR.

28 septembra je župan Občine Zavrč na nogometni zelenici pripravi krajši sprejem in jim takole čestital;
»Čestitka vam, mladi gasilci, ki ste delo – kljub mladosti – odlično opravili, ime občine Zavrč, gasilskega društva, območne gasilske zveze Ptuj in Slovenije pa ponesli tudi preko naših meja. Ob tej priložnosti vam želimo še veliko uspehov na tekmovanjih, dobre volje in zagnanosti, ko se boste pripravljali na nove tekme. Pa še kdaj nas tako lepo razveselite in osrečite.«

Na sprejemu so z ekipo bili še: predstavniki Območne gasilske zveze Ptuj Marjan MEGLIČ, Zvonko GLAŽAR in Branko LAH, predsednik PGD Zavrč Anton BRATUŠA in poveljnik Branko SKOK.

 

Vloga za oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči – Suša 2012

Zavrč, 03. oktober 2012

O B V E S T I L O

Spoštovani!

Na podlagi Sklepa o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012 prejetega s strani Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije, obveščamo oškodovance, ki so utrpeli sušo na kmetijskih pridelkih, da je Občina Zavrč pričela z zbiranjem

VLOG ZA OCENO ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI – SUŠA 2012

Oškodovanci, ki so utrpeli škodo,
VLOGO lahko dvignejo na sedežu Občine Zavrč Goričak 6, 2283 Zavrč ali na spletni strani, ob izpolnjevanju se naj upošteva zadnja subvencijska vlogo.

Prijave se bodo zbirale do vključno petka 12. oktobra 2012 do 12,00 ure.

 

Župan občine Zavrč
Miran VUK l.r.

———-

Priloga:

Vloga za oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči – Suša 2012 (PDF dokument)

Javno naročilo: Ureditev vaškega jedra – urbanistično arhitekturna ureditev osrednjega javnega prostora v vaškem jedru Zavrč + popravek (2)

UREDITEV VAŠKEGA JEDRA:URBANISTIČNO ARHITEKTURNA UREDITEV OSREDNEJGA JAVNEGA PROSTORA V VAŠKEM JEDRU ZAVRČ:

–    Razpisna dokumentacija: WORD dokument | PDF dokument

–    Projektantski popis: PDF dokument

 

Odgovor na ponudnikovo vprašanje z dne 13.7.2012 in z dne 17.7.2012:

projektantski popisi v Excel formatu

 

POPRAVEK razpisne dokumentacije z dne 26.7.2012:

– Popravek razpisne dokumentacije: WORD dokument | PDF dokument

 

POPRAVEK 2 razpisne dokumentacije z dne 30.7.2012:

– Popravek razpisne dokumentacije: WORD dokument | PDF dokument

Javno naročilo: Izgradnja pločnika in javne razsvetljave ob LC 483-011 od km 0,10700 do km 0,56656 + popravek

IZGRADNJA PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB LC 483-011 od km 0,10700 do km 0,56656:

–    Razpisna dokumentacija: WORD dokument | PDF dokument

–    Projektantski popis: PDF dokument

 

Odgovor na vprašanje z dne 17.7. 2012:

Popisi v Excelu:

– Hodnik za pešce.xls

– Oporni zid OZ01.xls

– Zaščita_prestavitev vodovoda.xls

– javna razsvetljava.xls

– zaščita_prestavitev TK vodov.xls

Ponudniki priložijo izpolnjen obrazec “rekapitulacija investicijske vrednosti”, ki se nahaja v projektantskem popisu v PDF formatu.

 

POPRAVEK razpisne dokumentacije z dne 26.7.2012:

– Popravek razpisne dokumentacije: WORD dokument | PDF dokument

Javno naročilo: Izgradnja hodnika za pešce in JR ob lokalni cesti LC 102-081 (Borl-Zavrč) od km 0,000 do km 0,199 + popravek

IZGRADNJA HODNIKA ZA PEŠCE IN JR OB LOKALNI CESTI LC 102-081 (BORL-ZAVRČ) OD KM 0,000 DO KM 0,199:

–    Razpisna dokumentacija: WORD dokument | PDF dokument

–    Projektantski popis: PDF dokument

 

Odgovor na vprašanje z dne 17.7. 2012:

Popisi v Excel formatu:

– Hodnik za pešce.xls

– Javna razsvetljava.xls

Zaščita TK vodov.xls

Ponudniki priložijo tudi izpolnjen obrazec “rekapitulacija investicijske vrednosti”, ki se nahaja v projektantskem popisu v  PDF formatu.

 

POPRAVEK razpisne dokumentacije z dne 26.7.2012:

– Popravek razpisne dokumentacije: WORD dokument | PDF dokument

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo gradnje: izgradnja pločnika in javne razsvetljave + popravek

Naročnik:
OBČINA ZAVRČ
Goričak 6, 2283 Zavrč

Številka: 430-3/2012-004
Zaporedna številka JN: 1
Datum: 28. Junij 2012

 

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo gradnje:

IZGRADNJA PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB R3691/6251 IN OB JP 983 481 DO GASILSKEGA DOMA V NASELJU GORIČAK

– Razpisna dokumentacija: Word dokument |  PDF dokument

– Projektantski popis s predizmerami: PDF dokument

– Popisi Excel: ZIP datoteka z XLS dokumenti

 

DODANO dne 12.7.2012:
Popravek projektantskega popisa v delu JAVNA RAZSVETLJAVA ZAVRČ R3-691/9251; T.2.1. POPIS DEL S PREDRAČUNOM JR GORIČAK R3 691-6251, kjer je napaka, je sestavni del Razpisne dokumentacije.

popravljen del popisov za JR Zavrč R3-691-6251.xls

– popravljen del popisov za JR Zavrč R3-691-6251.pdf

 

DODANO dne 17.7.2012:
Odgovor na vprašanje z dne 17.7.2012 (prošnja za detajle deniveliranega prehoda za pešce-VM)

Detajli deniveliranega prehoda za pešce-VM

Detajli stopnic in ograje

Objava komisije Vrtec Zavrč

OŠ CIRKULANE-ZAVRČ
OE VRTEC ZAVRČ
Zavrč 14
2282 Zavrč

Datum: 11.6.2012

Komisija za sprejem v vrtec Zavrč je sprejela sklep, da se v primeru odpovedi vpisa sprejme naslednji otrok, ki je na čakalni listi brez ponovnega sestajanja komisije.

Komisija sprejme sklep s katerim potrjuje doseženo število točk na podlagi kriterijev za posamezno vlogo:

Šifra otroka Št. doseženih točk sprejet vpis
60210-5/2012-18  1683 DA 03.09.2012
60211-2/2011-36 1718 DA 03.09.2012
60211-2/2011-37 1689 DA 03.09.2012
60210-5/2012-14 1390 DA 03.09.2012
60210-5/2012-13 1791 DA 03.09.2012
60210-5/2012-12 1392 DA O3. 09.2012
60210-5/2012-11 1693 DA 03.09.2012
60210-5/2012-10 1418 DA 03. 09.2012
60210-5/2012-8 1446 DA 03.09.2012
60210-5/2012-9 1267 DA *CSD 03-09.2012
60210-5/2012-7 1415 DA* CSD 03.09.2012
60210-5/2012-19 1214 NE
60120-5/2012-16 1249 NE
60210-5/2012-17 1385 NE
60210-5/2012-15 1716 NE 3.9.2012 ni star11mes.

 

Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtec ter o postopku za zaposlovanje v vrtcu občine Zavrč (UL št. 37, 20.5. 2011).

Čakalni seznam za mlajšo skupino:

Šifra otroka 1.krit 2.krit 3.krit 4.krit 5.krit 6.krit 7.krit 8.krit Točke
60210-5/2012-15 1000 600 30 86 1716 ko dopolni starost
60210-5/2012-17 1000 300 85 1385
60210-5/2012-16 1000 100 30 99 20 1249

 

Čakalni seznam za starejšo skupino:

Šifra otroka 1.krit 2.krit 3.krit 4.krit 5.krit 6-krit 7.krit 8.krit Točke
60210-5/2012-19 1000 100 94 20 1214

 

Rok veljavnosti čakalnega seznama je do 30.04.2013