Vabilo: Spletna delavnica “Turški vpadi”

Spoštovani!

V petek 9. 4. 2021, ob 19.00, vas vabimo, da se nam pridružite pri četrti delavnici z imenom Turški vpadi, ki jo bo vodila Marija Hernja Masten.

Delavnica poteka v okviru projekta Dediščina Zavrča. Po predstavitvi bo čas namenjen delitvi mnenj, in vašim vprašanjem ali mogoče tudi dopolnitvam. To je zadnja od štirih delavnic, na katere smo vas povabili v mesecu marcu.

Delavnica bo potekala preko aplikacije Zoom na tej povezavi:

https://us02web.zoom.us/j/83226305314?pwd=MU1TeFhDVjY3YUJlUkJKQW0zNDlLQT09

Meeting ID: 832 2630 5314
Passcode: 267830

Operacija se izvaja v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost  LAS HALOZE (CLLD community led local development) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Vabilo: Spletna delavnica

Spoštovani!

Občina Zavrč je imela v programu, da se bo delavnica TURŠKI VPADI odvijala danes dne 6. aprila 2021. Zaradi bolezni avtorice MARIJE MASTEN HERNJA se delavnica ponovno  prestavi  in se bo izvedla v PETEK, 9. aprila 2021 ob 19. uri. 

Podrobnosti o novem datumu in povezavi na ZOOM vam bomo sporočili. 

Podrobnosti bodo objavljene tudi na spletni strani občine in na facebooku.

Hvala za razumevanje!

Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma

Naziv operacije: Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma
Skupna vrednost operacije: 317.518,12 EUR
Viri sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj
Znesek, višina sofinanciranja: 180.000,00 € 
Status – faza: V teku 
Ukrep: U1 Razvoj podjetništva

Na Občini Zavrč smo se v partnerstvu z Občino Gorišnica in Občino Cirkulane pristopili k operaciji Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma, pri čemer je Občina Cirkulane vodilni partner operacije.  Območje občin partneric je izjemno bogato s kulturno-etnografsko dediščino, ki odseva nekdanji kmečki način življenja in ustvarjanja, lokalnih običajev in avtohtonih dobrin. 

V Zavrču bomo v okviru operacije  izvedli projekt Dediščina Zavrča, ki zajema raziskave, delavnice in izdana bo strokovna publikacija, ki bo trajno na razpolago za vpogled ali v last, na sedežu občine, v knjižnicah in drugih javnih prostorih. Publikacija bo zajemala raziskave s področjih:

  • Starejše zgodovine,
  • Čas rimskega cesarstva
  • Turki
  • Vinogradništvo

V Gorišnici bo zgrajena recepcija na Dominkovi domačiji, v kateri je v okviru operacije predvidena ena zaposlitev za izvajanje ogledov na domačiji, ter prodajalna za prodajo lokalnih izdelkov in pridelkov.

V Cirkulanah pa bodo uredili Park dediščine, ki bo tudi v območju Natura 2000. V njem bodo obiskovalcem na enem mestu predstavljeni tradicionalni haloški objekti po vzoru nekdanjih haloških domačij. Z ureditvijo parka – postavitev tipične haloške cimprane hiše, hleva, kolarnice, čebelnjaka, kmečkega vrta in brajd, bo v Cirkulanah narejen pomemben korak za ohranjanje in promocijo kulturne in etnografske dediščine Haloz. 

Cilj in namen izvedenih raziskav, dokumentiranja izsledkov, predstavitve snovne in nesnovne dediščine javnosti je poučevanje o kulturni dediščini okolja, njeno zavarovanje in ohranitev za prihodnje rodove. Ta bo obiskovalcem na ogled v okviru raznovrstnih dogodkov, prireditev, stalnih in začasnih razstav ter drugih aktivnosti. Cilji operacije so: spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest, povečanje št. obiskovalcev na območju, z medgeneracijskim sodelovanjem omogočiti različnim ranljivim skupinam vključitev v programe medgeneracijskega sodelovanja, ohranitev kulturne snovne in nesnovne dediščine.

Ciljne skupine v okviru operacije so: mladi, starejši, invalidi in ostala populacija Starejši bodo sodelovali pri raziskavah in vodili prikaz tradicionalnih znanj, spretnosti, starih običajev – prenos znanja na mlade. Mladi bodo pomagali soustvarjati prireditve in dogodke, se izobraževali.


OGLED DELAVNIC

  1. delavnica Starejša zgodovina Zavrča (19. 3. 2021)
  1. delavnica Rim (12. 3. 2021)
  1. delavnica Vinogradništvo (4. 3. 2021)

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: www.eu-skladi.si 

Vabilo: Starejša zgodovina Zavrča

Spoštovani občani.

V petek, 19. 3. 2021, ob 18.00, vas vabimo, da se nam pridružite pri tretji delavnici z imenom Starejša zgodovina Zavrča, ki jo bo vodil dr. Boris Kavur.

Delavnica poteka v okviru projekta Dediščina Zavrča. Po predstavitvi bo čas namenjen delitvi mnenj, in vašim vprašanjem ali mogoče tudi dopolnitvam. To je tretja od štirih delavnic, na katere vas bomo povabili do konca marca.

Delavnica bo potekala preko aplikacije Zoom na tej povezavi:
Tema: Starejša zgodovina Zarvča
Dan: Mar 19, 2021 18:00

Zoom Povezava:
https://us02web.zoom.us/j/85819297787?pwd=NW93T1dLeXd3UnFoc1l5MTMxc1k5UT09

Meeting ID: 858 1929 7787
Passcode: 819313

Kviz: »Čas Rima v Zavrču«

V okviru projekta Dediščina Zavrča je 12. 3. 2021 potekala delavnica na temo »Čas Rima v Zavrču«.

Vabimo vas, da rešite kviz na to temo in osvojite nagrado, knjigo o rimski vojski. Kviz je objavljen na FB strani občine Zavrč:

https://www.facebook.com/obcina.zavrc.96

Pravilne odgovore napišite v komentar pod objavo. Med vsemi pravilnimi odgovori bo izžreban en nagrajenec, ki prejme knjigo Rimska vojska.

Operacija Dediščina Zavrča se izvaja v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost LAS HALOZE (CLLD community led local development) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.