Občinski svet

Na rednih lokalnih volitvah za župana občine Zavrč, ki so bile 18. novembra 2018, je bil za župana občine Zavrč s 444 glasovi oz. 58,42 % izvoljen Slavko PRAVDIČ, rojen 20.03.1968, stanujoč Hrastovec 1a, 2283 Zavrč.

Na rednih volitvah članov sveta občine Zavrč, ki so bile 18. novembra 2018, so bili za člane sveta izvoljeni:

  1. Slavko PRAVDIČ, roj. 20.03.1968, stanujoč Hrastovec 1a, 2283 Zavrč, SDS in N.Si;
  2. Dušan ROJKO, roj. 20.02.1970, stanujoč Zavrč 7a, 2283 Zavrč, SDS in N.Si;
  3. Uroš FIJAN, roj. 12.09.1992, stanujoč Turški Vrh 103a, 2283 Zavrč, SDS in N.Si ;
  4. Slavko RIHTARIČ, roj. 27.12.1980, stanujoč Hrastovec 20, 2283 Zavrč, nestrankarski;
  5. Marta BOSILJ, roj. 30.12.1945, stanujoč Goričak 8, 2283 Zavrč, SLS;
  6. Robert VUZEM, roj. 30.07.1968, stanujoč Hrastovec 129, 2283 Zavrč, nestrankarski;
  7. Branko Skok, roj. 24.07.1962, stanujoč Hrastovec 10a, 2283 Zavrč, nestrankarski.

Občina Zavrč je ena volilna enota, v kateri se voli sedem članov sveta. Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti 1303 volivcev, od tega jih je glasovalo 762 volivcev oziroma 58,48 %.

Statistika lokalnih volitev 2018:

Lokalne volitve: 18.11.2018
Število volilnih upravičencev: 1303
Skupaj glasovalo po imeniku: 762
Število oddanih glasov (za župane): 762
Število oddanih glasov (za člane občinskega sveta): 762
Število neveljavnih glasovnic (za župane): 2
Število neveljavnih glasovnic (za člane občinskega sveta): 2
Volilna udeležba (skupaj): 58,48 %