Občinski svet

Na rednih volitvah članov sveta občine Zavrč, ki so bile 5. oktobra 2014, so bili za člane sveta izvoljeni:

1. Robert Vuzem, roj. 30.07.1968, stanujoč Hrastovec 129, stranka SLS;
2. Janko LORBEK, roj. 02.05.1956, stanujoč Pestike 1b, stranka SLS;
3. Dušan BRATUŠA, roj. 15.11.1959, stanujoč Korenjak 3, stranka SLS;
4. Slavko PRAVDIČ, roj. 20.03.1968, stanujoč Hrastovec 1a, stranka N.Si;
5. Dušan ROJKO, roj. 20.02.1970, stanujoč Zavrč 7a, stranka SDS;
6. Valerija SPEVAN, roj. 14 06. 1986, stanujoča Korenjak 24a, Zavrč, stranka N.Si;
7. Branko SKOK, roj. 24. 07. 1962, stanujoč Hrastovec 10a, Zavrč, nestrankarski kandidat.

Občina Zavrč je ena volilna enota, v kateri se voli sedem članov sveta. V volilni imenik na območju Občine Zavrč je bilo vpisanih 1585 volivcev. Glasovalo je 658 volivcev. Oddanih glasovnic je bilo 658, od tega so bile 4 neveljavne, veljavnih je bilo 654 glasovnic.

Statistika lokalnih volitev 2014:

Lokalne volitve: 5.10.2014 prvi krog

Število volilnih upravičencev: 1.585
Skupaj glasovalo po imeniku: 658
Število oddanih glasov (za župane): 658
Število neveljavnih glasov (za župane): 5
Glasovalo s potrdilom (za župane): 0
Volilna udeležba (skupaj): 41,51%

Župan Občine Zavrč s 439 glasovi oz. 67,23% glasov za župana ostaja Miran Vuk, Hrastovec 24f, 2283 Zavrč.