Društva

V občini imamo zelo aktivna društva, ki s svojimi že tradicionalnimi prireditvami skozi vse leto še dodatno popestrijo življenje občanov in turistično ponudbo. Njihovo delovanje želimo podrobneje predstaviti, saj so neizmeren vir idej in pobud za popestritev in zvišanje kvalitete življenja našega kraja.

KUD MAKSA FURJANA ZAVRČ

Predsednica Milena Potočnik
Hrastovec 26, 2283 Zavrč

OO RK ZAVRČ

Predsednik Stanko IVANČIČ
Hrastovec 73a
Tel.: 041 805 173

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZAVRČ

Predsednik IVAN RIBIČ
Hrastovec 6/b, 2283 Zavrč

PLANINSKO DRUŠTVO HALOZE

SEKCIJA ZAVRČ
Predsednica Danica VAJDA
Goričak 14
Tel.: 031 254 391

PGD ZAVRČ

Predsednik Anton BRATUŠA
Goričak 1
Tel.: 031 659 256

LOVSKA DRUŽINA ZAVRČ

Starešina Mirko Obran
Zavrč 11, 2283 Zavrč

TURISTIČNO DRUŠTVO ZAVRČ

Predsednik Martin TEŽAK
Turški Vrh 51
Tel.: 02 761 06 01

ČEBELARSKO DRUŠTVO ZAVRČ

Predsednik SLAVKO PRAVDIČ
Hajdoše 44/b
2288 Hajdina

DRUŠTVO GOSPODINJ ZAVRČ

Predsednica Irena KOKOT
Hrastovec 26f
Tel.: 041 326 965

ŠPORTNO DRUŠTVO ZAVRČ

Predsednik Silvo Šterbal
Tel.: 041 626 369

KONJENIŠKI KLUB BORL

Turški Vrh 53, 2283 Zavrč
predsednik Jernej Kelc

Eden odgovor na “Društva”

Komentarji so izklopljeni.