Javni razpis “Plaz na LC483051 Drenovec – Meja RH, ID1168806”

Priloženi dokumenti:

OBVESTILO – ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic močnega NEURJA Z VETROM IN TOČO 30. AVGUSTA 2020

Spoštovani,
obveščamo vas, da se je pričelo ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo, ki je bilo 30. avgusta 2020.
Zbiranje obrazcev oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih je do ponedeljka, 28. 9. 2020. 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo občine Zavrč 02 761 04 82.

Občane, ki so utrpeli škodo vabimo, da podajo vlogo.

Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v letu 2020 izvedla že šeste volitve v svoje organe. Volilo se bo člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je največja nevladna stanovska organizacija, v katero je včlanjeno več kot 105 tisoč članov. Njeno poslanstvo je zastopanje javnega interesa, interesov panoge in članov KGZS za zagotavljanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter zdravega okolja in zdrave varne hrane za celotno prebivalstvo.

Po 20 letih delovanja je nesporno, da kmetijstvo potrebuje močno, reprezentativno organizacijo. Ob vseh razpravah o zbornični organiziranosti se je treba zavedati, da kmetijstvo ni le gospodarska panoga; ima tudi vlogo pri ohranjanju poseljenosti, zagotavljanju socialnega ravnotežja, vzdrževanju in ohranjanju kulturne krajine, ohranjanju nacionalne identitete, ohranjanju tradicionalnih značilnosti in etnografskih posebnosti, zagotavljanju prehranske varnosti, ohranjanju rodovitnosti tal, varovanju okolja pred onesnaženjem in preprečevanju zaraščanja.

Kako se voli
Kot dan glasovanja za fizične osebe je določena nedelja, 4. oktober 2020. Kot dan glasovanja za pravne osebe je določena sreda, 30. september 2020. Letos bodo volitve v organe KGZS potekale na približno 300 voliščih po vsej Sloveniji. Natančen seznam volišč je dosegljiv na spletni strani zbornice, bo pa tudi vsak volivec prejel vabilo, na katerem bo napisan naslov volišča.
V skupini fizičnih oseb se v volilnih enotah, kjer se voli enega ali dva kandidata, voli po večinskem sistemu. Na glasovnici se obkroži ime in priimek kandidata (to so volilne enote Koper, Kočevje, Postojna in Maribor). V volilnih enotah, kjer se voli tri ali več kandidatov, se voli po proporcionalnem sistemu, in sicer tako, da se na glasovnici obkroži ime liste.

Volilni upravičenci (člani KGZS z volilno pravico v skupini fizičnih oseb) bodo svoj glas lahko oddali v nedeljo, 4. oktobra 2020, od 7. do 19. ure na volišču, za katerega bodo dobili vabilo, ali na predčasnem glasovanju 30. septembra od 9. do 17. ure na sedežu volilne komisije volilne enote.
V skupini pravnih oseb bodo v sredo, 30. septembra 2020, od 9. do 17. ure svoj glas v imenu pravne osebe – članice oddali njihovi pooblaščeni predstavniki – elektorji.

Zakaj priti na volitve
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se bo prek demokratično zgrajenega sistema še naprej zavzemala za ohranitev in razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja. Ne samo v korist svojih članov, temveč tudi v korist vseh državljanov in državljank Slovenije. Zato je pomembno, kdo vodi in usmerja delo zbornice, o tem pa bodo neposredno odločali člani na volitvah.

Pomoč prizadetim v neurjih na območju Ormoža z okolico

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila z informacijo o lokalnih neurjih z močnim vetrom na območju občine Ormož z okolico in odločila, da za nabavo najnujnejših sredstev prebivalcem prizadetih občin zagotovi pomoč v skupni višini 250.000 evrov.

Nedavne ujme so povzročile veliko škodo na območju občine Ormož z okolico (občine Cirkulane, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Videm, ZAVRČ in Žetale).

Vlada se je zato odločila, da bo prebivalcem omenjenih občin, ki so imeli poškodovane stanovanjske objekte, sofinancirala nabavo najnujnejših sredstev (prehrambni paketi, ozimnica, odeje, oblačila) v skupni višini 250.000 evrov, in sicer preko Rdečega križa Slovenije v višini 125.000 evrov in Karitasa v višini 125.000 evrov.

Vlada namreč ocenjuje, da bo pomoč prizadetemu prebivalstvu najhitreje in najučinkoviteje razdeljena preko razvejane organizacijske strukture Rdečega križa Slovenije in Karitasa v sodelovanju z občinami. Z namenom, da bodo vsi prebivalci pridobili sredstva pod enakimi pogoji, bodo morale občine za dodelitev le teh skupaj določiti enotne pogoje.

Ker gre za izredne dogodke, sredstev ni bilo možno ustrezno načrtovati, zato je vlada odločila, da jih zagotovi iz sredstev sklada proračunske rezerve. Tako zagotovljena sredstva bo navedenima organizacijama nakazala Uprava RS za zaščito in reševanje.

Obvestilo župana

Spoštovani!

V mesecu septembru Občina Zavrč praznuje 24. občinski praznik.

Ker je pandemija coronavirusa močnejša od naše želje po praznovanju prihajajočega občinskega praznika, se je vodstvo Občine Zavrč skupaj z Odborom za družbene dejavnosti odločilo, da prireditve v počastitev 24. občinskega praznika katerih nosilec je Občina Zavrč in Odbor za družbene dejavnosti ne bodo izpeljane, oziroma organizirane v obliko kot smo jo
planirali.

Večina društev se je prav tako odločilo, da načrtovanih dejavnosti letos ne bodo organizirala oziroma bodo dogodki organizirani v manjšem obsegu, na prostem in seveda ob spoštovanju predpisov Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tudi osrednja – zaključna prireditev s podelitvijo občinskih priznanj in veselo druženje, ki smo ga bili vajeni ne bo, oziroma le v obliki slavnostne seje.

V nastajanju je krajši filmček z dosežki minulega leta v Občini Zavrč, ki bo predstavljen na socialnih omrežjih in kot zapisana priloga v našem lokalnem časopisu Dober Den.

Zavrč, 27. avgust 2020

Župan Slavko Pravdič

Kino na prostem

Drage občanke, dragi občani.

V petek, 28. avgusta 2020 nam je uspelo izvesti eno od redkih “prireditev” v teh “korona” časih. V prekrasnem ambientu terase ob dvorcu Zavrč smo za naše občane pripravili letni kino na prostem, seveda ob upoštevanju vseh splošnih ukrepov za zaščito pred okužbo z novim korona virusom.

Obiskovalci so si lahko ogledali slovenski komično-dramski film Šiška Deluxe. Za žejo in lakoto so poskrbele članice društva gospodinj Zavrč in Turistično društvo Zavrč s palačinkami, kokicami in pijačo.

Želimo si organizirati še več takšnih druženj, zato bomo veseli vaših predlogov in konstruktivnih kritik.