Podpis pogodb za sofinanciranje društev v letu 2019

V sredo, 22. maja 2019, se je župan Občine Zavrč gospod Slavko Pravdič na sedežu občine sestal s predsedniki oz. predstavniki domačih društev, ki so na javnem razpisu občine Zavrč pridobili finančna sredstva za delovanje društva v letu 2019.

Najprej se jim je lepo zahvalil za preteklo sodelovanje, jih pohvalil za njihovo aktivnost in pridnost, skupaj so nato spregovorili o načrtih za prihodnost, o morebitnih težavah, s katerimi se srečujejo pri svojem delovanju, potem pa so slovesno podpisali pogodbe o sofinanciranju za leto 2019. Nato je seveda sledila zdravica in skupinsko slikanje.

Podpisa pogodb so se udeležili predstavniki naslednjih društev; KUD Maksa Furjana Zavrč, Turistično društvo Zavrč, Prostovoljno gasilsko društvo Zavrč, Društvo upokojencev Zavrč, Lovska družina Zavrč, Čebelarsko društvo Zavrč, Konjeniški klub Borl, Društvo gospodinj Zavrč, Župnijska Karitas Zavrč in Občinska organizacija Rdečega križa Zavrč.

Obvestilo o spremembi občinskega praznika

Številka: 900-4/2018-004
Datum: 07.05. 2019

Obvestilo

Vse občanke in občane obveščamo, da je Občinski svet Občine Zavrč na svoji tretji redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel sklep o spremembi datuma občinskega praznika Občine Zavrč.

Novi datum Občinskega praznika Občine Zavrč bo od sedaj naprej 27. september. Občina je s sklepom pristopila k aktivnostim za spremembo datuma.

Župan Občine Zavrč
Slavko PRAVDIČ l.r.

Razpored dela v splošni ambulanti Zavrč (maj)

SPLOŠNA AMBULANTA ZAVRČ
MOJCA LAZAR, dr. med. – MAJ 2019

03.05.2019 DOPOLDAN do 10.30 + amb. KIdričevo – dela Timotej LONČARIČ,
dr.med.spec.
06.05.2019 DOPOLDAN do 10:30 + amb.6 – dela Klementina BEDENIK,
dr.med.
07.05.2019 DOPOLDAN do 10:30 + amb.2 – dela Žan VIVOD, dr.med.
08.05.2019 DOPOLDAN do10:30+amb.Kidričevo dela Marija MILOŠIČ, dr.med.
09.05.2019 POPOLDAN od 15:30 – 19:30 – dela Klementina BEDENIK, dr.med.
10.05.2019 DOPOLDAN do 10:30+amb. Hajdina dela PLANINC PERHAVEC
Tamara, dr.med.spec.
13.05.2019 DOPOLDAN do 10:30 + amb. Hajdina – dela PLANINC PERHAVEC
Tamara, dr.med.spec.
14.05.2019 DOPOLDAN
15.05.2019 DOPOLDAN – od 11:30-do14.30 – dela Breda BEŠVIR, dr.med.spec.
16.05.2019 POPOLDAN – od 15:30 dalje
17.05.2019 DOPOLDAN – do 12:00 – nato HIŠNI OBISKI – dela Breda BEŠVIR,
dr.med.spec.
20.05.2019 DOPOLDAN do 10:30 + amb.6 – dela Klementina BEDENIK, dr.med.
21.05.2019 DOPOLDAN
22.05.2019 DOPOLDAN od 11:30 – 14:30 – dela Breda BEŠVIR, dr. med. spec.
23.05.2019 DEŽURNA AMB. PTUJ – od 15.00-20.00 ure
24.05.2019 DOPOLDAN do10:30 +amb. Talum-dela Timotej LONČARIČ,
dr.med.spec.
27.05.2019 DOPOLDAN – do 14:00 + NZV -dela Klementina BEDENIK, dr.med.
28.05.2019 DOPOLDAN – do 10:30 + amb. Žetale – dela Mojca LAZAR, dr.med.
29.05.2019 DOPOLDAN – od 11:30 – 14:30 dela Breda BEŠVIR, dr.med.spec.
30.05.2019 POPOLDAN – od 15:30 dalje – dela Mojca LAZAR, dr.med.
31.05.2019 DOPOLDAN do 10:30 – nato Šolski disp. – dela Breda BEŠVIR,
dr.med.spec.

V ČASU ODSOTNOSTI NAS NADOMEŠČA:
SPLOŠNA AMBULANTA CIRKULANE PO MESEČNEM RAZPOREDU:
PONEDELJEK : OD 13.00 – 20.00
TOREK – PETEK : OD 07.00 – 14.00
TELEFONSKA št. amb. CIRKULANE: 02/761 80 01

Namera o sklenitvi menjalne pogodbe

Datum: 04.04. 2019

Skladno s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 31/18) Občina Zavrč objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe za nepremičnino parcelna št. 1029/3 k.o. 469 – Turški Vrh (ID 3323684. Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Zavrč.

Župan občine Zavrč
Slavko PRAVDIČ l.r.