Mladinska ekipa PGD Zavrč na državnem mladinskem tekmovanju v Zadru

V soboto dne 22. Septembra se je mladinska ekipa PGD Zavrč kot edini predstavnik Slovenije udeležila državnega mladinskega tekmovanja. V konkurenci tujih skupin so osvojili bronasto medaljo in pokal.
Naj samo omenim, da se je državnega mladinskega tekmovanja v Zadru udeležilo 137 ekip in 1.700 tekmovalcev, v tej hudi konkurenci in samih odličnih ekipah, pa je imela torej priložnost tekmovati tudi mladinska ekipa PGD Zavrč, ki je letos tekmovala še na državnem tekmovanju na Ptuju.

Sedem fantov – gasilcev, ki so tudi vsi po vrsti nogometaši, in dve dekleti sestavljajo mlado gasilsko ekipo PGD Zavrč, to so: TJAŠA RADEKA, KATJA ŠTUMBERGER, JAN TEŽAK, LUKA DOMJAN, LEON KUKEC, TINE KOTOLENKO, GREGOR KOTOLENKO, DENIS POTOČNIK, DANIJEL BORAK.
Trener ekipe je EMIL KOČEVAR.

28 septembra je župan Občine Zavrč na nogometni zelenici pripravi krajši sprejem in jim takole čestital;
»Čestitka vam, mladi gasilci, ki ste delo – kljub mladosti – odlično opravili, ime občine Zavrč, gasilskega društva, območne gasilske zveze Ptuj in Slovenije pa ponesli tudi preko naših meja. Ob tej priložnosti vam želimo še veliko uspehov na tekmovanjih, dobre volje in zagnanosti, ko se boste pripravljali na nove tekme. Pa še kdaj nas tako lepo razveselite in osrečite.«

Na sprejemu so z ekipo bili še: predstavniki Območne gasilske zveze Ptuj Marjan MEGLIČ, Zvonko GLAŽAR in Branko LAH, predsednik PGD Zavrč Anton BRATUŠA in poveljnik Branko SKOK.

 

Fekalna kanalizacija dela naselij Goričak in Hrastovec

clip_image004

Fekalni kanalizacijski sistem je zasnovan kot sistem z eno čistilno naprava 200 PE, treh črpališč, tlačne kanalizacije in gravitacijske kanalizacije za odpadne komunalne vode.

Na območju, kjer se izvaja operacija je gosta poseljenost prebivalstva, ki živi pretežno v individualnih hišah z greznicami, katere pa veliko krat ne zadoščajo postavljenim zakonskim merilom in predpisom. Investicija ima širši regionalni vpliv, saj je Dravsko, Ptujsko in Ormoško polje skupaj še z nekaterimi posameznimi vodnimi viri velik potencial za oskrbo širšega območja z zdravstveno neoporečno pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Nepovratna sredstva so namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi«), s katerimi se sofinancira največ 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije in so opredeljena v višini 693.748,18 eurov. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki SVLR št. 7619 Razvoj regij-okoljska infrastruktura -07-13-EU. Operacijo bo v višini 15% upravičenih javnih izdatkov operacije in vse neupravičene stroške financirala Občina Zavrč iz proračunske postavke 150005, kar znaša v višini 289.028,20 eurov. Celotna vrednost operacije je 982.776,38 eura.

Operacija se izvaja od septembra 2008 s predvidenim zaključkom september 2012.

Podatke o izvajanju operacije je možno dobiti na občini Zavrč pri županu Miranu Vuku.

 

Povezava:

– http://www.svlr.gov.si

Novi delovni čas ambulante v Zavrču

Spoštovani!

Po pravilniku zavoda za zdravstveno zavarovanje naj bi po novem ambulanta delala 2 x tedensko v popoldanskem času. Glede na to, da ob sredah že delamo popoldan v ambulanti Cirkulane, smo se odločili, da bo druga popoldanska ambulanta v Zavrču in sicer ob četrtkih od 13. ure naprej. V kolikor ne bo nekih dodatnih sprememb, bomo tako delali oz. po 1.11.2011 do nadaljnjega.
Obvestilo za paciente smo dali na zunanja vrata in vrata ordinacije, s tem dopisom pa obveščamo še vas.

20.10.2011

Mila Saftič, dr. med.

Vabilo na delavnico ˝Možnosti ohranjanja pustnih oračev v Halozah˝

Vabilo na delavnicoPRJ Halo d.o.o. v sklopu Centra za vseživljenjsko učenje Podravje, vabi vodje in člane etnografskih skupin oračev in podobnih pustnih likov ter ostalo zainteresirano javnost na delavnico, pod nazivom ˝Možnosti ohranjanja pustnih oračev v Halozah˝, ki bo v soboto, 2. aprila 2011, ob 18. uri, v prostorih Turističnega društva Klopotec Leskovec v Halozah, v Zgornjem Leskovcu.

Program  delavnice:

  1. Predstavitev obiska oračev iz Podlehnika in Etnografskega društva Orači-Okič, v San Michele all´ Adige, v Italiji, februar 2011, Jernej Golc (LPC Haloze)
  2. Možnosti ohranjanja pustnih oračev v Halozah. Delavnico bosta vodila Andrej Brence iz Pokrajinskega muzeja Ptuj in dr. Naško Križnar iz Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Vabljeni!

Akcija ˝40 dni brez alkohola˝

Spoštovani!

Z 9. marcem se je pričela že šesta akcija 40 dni brez alkohola, ki v letošnjem letu poteka pod geslom »Nekdo misli nate, nekomu ni vseeno zate«. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je tudi v letošnjem letu odzval na povabilo Slovenske Karitas in Zavoda Med.Over.Net in je z veseljem eden od soorganizatorjev preventivne akcije 40 dni brez alkohola. Namen akcije je opozoriti in povezati skupna prizadevanja za zmanjšanje posledic prekomernega uživanja alkohola. Vabimo tudi Vas, da se med 9. marcem in 23. aprilom 2011 v znamenje solidarnosti pridružite akciji 40 dni brez alkohola! S pridružitvijo pobudi 40 dni brez alkohola lahko simbolno izrazite solidarnost z vsemi, ki trpijo:

  • zaradi nasilja v družini
  • zaradi nesreč na cestah in
  • zaradi bolezni, ki so posledica alkohola.

Več o akciji ter vsa gradiva najdete na www.brezakohola.si, kjer lahko svoje sodelovanje tudi potrdite ali pa prispevate vašo izkušnjo povezano z alkoholom. Samo s skupnimi močmi lahko naredimo svet prijetnejši!

Občina Zavrč – Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu

Preplastitev LC 102 101 Cirkulane-Turški vrh

clip_image004clip_image002

Lokalna cesta Cirkulane-Turški vrh zajema preplastitev ceste v dolžini 1.740 m . Preplastitev omenjene ceste bo omogočala urejeno osnovno infrastrukturo prebivalcem, ki živijo ob omenjeni cesti ter vsem ostalim prebivalcem v naseljih Turški vrh, Pestike in Korenjak. Cesta se navezuje na lokalno Cesto Zavrč Turški vrh v naselju Turški vrh ter poteka čez naselja Korenjak in Pestike ter se zaključuje v naselju Brezovec kjer prehaja v občino Cirkulane.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13)v višini 195.145,84 eurov. V deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba) v višini 34.437,50 eurov. Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije.

Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč, ki so planirana v višini 44.116,66 eurov. Skupna vrednost celotne investicije je 273.700 eurov. Začetek operacije je december 2009 s predvidenim zaključkom operacije september 2010.

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju investicij so izključno Miran Vuk, župan; Irena Horvat Rimele in Danica Bratuša

Očistimo Slovenijo v enem dnevu

17. aprila 2010 se bo v Sloveniji zgodil vrhunec največje prostovoljske okoljske akcije v zgodovini Slovenije. Prostovoljci bodo do pomladi po vsej državi iskali divja odlagališča in jih locirali na zemljevidu, 17. aprila pa bodo s čistilno akcijo ta divja odlagališča tudi očistili komunalnih odpadkov. Poleg tega bodo očistili okolice šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti.

Ker se v Občini Zavrč zavedamo problematike ravnanja z odpadki in divjih odlagališč, smo se kot aktivni partnerji pridružili projektu tudi mi. Tako bomo 17. aprila s skupnimi močmi delali za uresničitev cilja – odstranitve 20.000 ton komunalnih in kosovnih odpadkov, ki kazijo podobo naše občine.

Da bi akcija v Občini Zavrč uspela, bo potrebno sodelovanje čim večjega števila prostovoljcev, ki bodo popisovali divja odlagališča in organizirali čistilno akcijo. Tako vabimo vas, občane, da se pridružite projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu! tako, da:

  • prevzamete zbirno mesto, s katerega boste na dan akcije usmerjali prostovoljce do divjih odlagališč. Zbirno mesto prijavite na www.ocistimo.si
  • popišete divja odlagališča vi občini na www.ocistimo.si
  • se pridružite marčevskim iskalno-čistilnim akcijam, v katerih bomo iskali in popisovali divja odlagališča.
  • Povabite vse družinske člane, prijatelje in znance, da se pridružijo čiščenju na dan akcije, 17. 4. 2010.

Organizatorji: društvo Ekologi brez meja s partnerji

Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je neprofitne in nepolitične narave, združuje več kot 1000 zainteresiranih organizacij, partnerjev in aktivnih posameznikov, pravno formalno pa deluje pod okriljem društva Društvo Ekologi brez meja, ki je bilo ustanovljeno marca 2009 z namenom organizacije okoljskih projektov.

Na spletni strani www.ocistimo.si so na voljo vse informacije o projektu. Vsa vprašanja lahko naslovite tudi na info@ocistimo.si.

Stopimo skupaj in Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

Župan Miran Vuk

Pobudnika akcije Aleš Pevc in Petra Matos