8. februar – slovenski kulturni praznik

Slovenski kulturni praznik, ali kot ga Slovenci imenujemo Prešernov dan, je dan, ko se s ponosom spominjamo ustvarjalne poti našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Njegovih večno veljavnih verzov ni moč prezreti. Vredni so našega občudovanja in prav je, da z njimi obeležimo tudi letošnje praznovanje. Njegove poezije naj bi krasile vsak naš dom.

Res je, da je v našem okolju kulturnih dogodkov malo in da pretiranega
zanimanja zanje ni. A to naj nas ne zmoti. Trenutno se epidemija corona virusa krepko odraža tudi na kulturnem področju, saj so druženja na javnih površinah prepovedana. Kljub vsemu pa so možnosti uživanja v kulturi še vedno na voljo.

Lani smo Prešernov dan obeležili tudi v naši občini Zavrč. Na predvečer
praznika smo kulturniki pripravili krajšo literarno prireditev. Udeleženci so izrazili zadovoljstvo in željo po dvigu kulture v naši sredi. Letos prireditve iz razlogov po ohranjanju zdravja in skrbi pred okužbo z virusom, ne bo. Upamo na lepše čase in verjamemo, da bo priložnosti za kulturne dogodke še veliko v prihodnosti. Z optimizmom in dobro voljo zremo naprej. Ob vseh tegobah trenutne zdravstvene situacije pa nas lahko bodrijo tudi verzi Franceta Prešerna.

Dileme okrog praznovanja ne sme biti. Kako lahko obeležimo in
praznujemo dan kulture? Praznujmo v svojih domovih, vsak po svojih željah v krogu domačih lahko poskrbi za kulturne užitke. Najenostavneje je vzeti v roke kakšno literarno delo znanega slovenskega pisatelja ali pesnika. Slovenci imamo številne ustvarjalce, ki so zaznamovali zgodovino slovenskega naroda s svojo literarno dediščino in ponesli slovensko besedo v svet. Sodobnih ustvarjalcev imamo veliko, tudi v naši občini. Kulturne dogodke lahko spremljamo preko sodobnih komunikacijskih naprav, obiščemo bližnji muzej, kakšno razstavo ali pa si preprosto zapojemo slovensko pesem, udobno nameščeni v domačem fotelju pa prebiramo poezijo. Morda pa na predvečer praznika s ponosom izobesimo slovensko zastavo in se spomnimo verzov Franceta Prešerna, ki tako veličastno zvenijo v naši himni:

ŽIVE NAJ VSI NARODI,
KI HREPENE DOČAKAT DAN,
DA, KODER SONCE HODI,
PREPIR IZ SVETA BO PREGNAN,
DA ROJAK PROST BO VSAK,
NE VRAG, LE SOSED BO MEJAK!

OB 8. FEBRUARJU, SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU, ČESTITAMO VSEM OBČANKAM IN OBČANOM OBČINE ZAVRČ IN ŽELIMO LEPO KULTURNO PRAZNOVANJE!

Kulturno društvo Maksa Furjana Zavrč
(Zapisala članica: Jožica Notersberg)

Naročila za cepljenje proti bolezni COVID-19

Saftič, zdravstvena dejavnost d.o.o.
Splošna ambulanta Cirkulane
Cirkulane 28, 2282 Cirkulane

Sprejemamo naročila za cepljenje proti bolezni COVID-19. Naročila lahko oddate po telefonu: 02 761 800 1 ali po elektronski pošti: narocilozdravil@gmail.com, po navadni pošti ali direktno v naš poštni nabiralnik pred ambulanto (s pripisom: naročanje za cepljenje proti covid 19).

Sporočite nam vaše Ime in Priimek, datum rojstva in kontaktno tel. Številko. Takoj, ko bomo imeli informacijo o terminu vašega cepljenja vas bomo poklicali na navedeno kontaktno tel. Številko.

Vabilo

Dragi otroci!

Nagajivemu Grinchu nikakor ne dovolimo, da nam uniči praznike. Božiček vas obvešča, da se je za pomoč obrnil na župana.

Župan mu bo pokazal pot, do prav vsakega malega občana, starega od enega leta do vključno tretjega razreda osnovne šole. Vas starše pa naprošam, da na Občino Zavrč, na e-naslov: lidija@zavrc.si ali na tel. 02 761 18 01 sporočite ime in priimek Vašega otroka za katerega želite, da ga obiščem.

Vaš Božiček

Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v letu 2020 izvedla že šeste volitve v svoje organe. Volilo se bo člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je največja nevladna stanovska organizacija, v katero je včlanjeno več kot 105 tisoč članov. Njeno poslanstvo je zastopanje javnega interesa, interesov panoge in članov KGZS za zagotavljanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter zdravega okolja in zdrave varne hrane za celotno prebivalstvo.

Po 20 letih delovanja je nesporno, da kmetijstvo potrebuje močno, reprezentativno organizacijo. Ob vseh razpravah o zbornični organiziranosti se je treba zavedati, da kmetijstvo ni le gospodarska panoga; ima tudi vlogo pri ohranjanju poseljenosti, zagotavljanju socialnega ravnotežja, vzdrževanju in ohranjanju kulturne krajine, ohranjanju nacionalne identitete, ohranjanju tradicionalnih značilnosti in etnografskih posebnosti, zagotavljanju prehranske varnosti, ohranjanju rodovitnosti tal, varovanju okolja pred onesnaženjem in preprečevanju zaraščanja.

Kako se voli
Kot dan glasovanja za fizične osebe je določena nedelja, 4. oktober 2020. Kot dan glasovanja za pravne osebe je določena sreda, 30. september 2020. Letos bodo volitve v organe KGZS potekale na približno 300 voliščih po vsej Sloveniji. Natančen seznam volišč je dosegljiv na spletni strani zbornice, bo pa tudi vsak volivec prejel vabilo, na katerem bo napisan naslov volišča.
V skupini fizičnih oseb se v volilnih enotah, kjer se voli enega ali dva kandidata, voli po večinskem sistemu. Na glasovnici se obkroži ime in priimek kandidata (to so volilne enote Koper, Kočevje, Postojna in Maribor). V volilnih enotah, kjer se voli tri ali več kandidatov, se voli po proporcionalnem sistemu, in sicer tako, da se na glasovnici obkroži ime liste.

Volilni upravičenci (člani KGZS z volilno pravico v skupini fizičnih oseb) bodo svoj glas lahko oddali v nedeljo, 4. oktobra 2020, od 7. do 19. ure na volišču, za katerega bodo dobili vabilo, ali na predčasnem glasovanju 30. septembra od 9. do 17. ure na sedežu volilne komisije volilne enote.
V skupini pravnih oseb bodo v sredo, 30. septembra 2020, od 9. do 17. ure svoj glas v imenu pravne osebe – članice oddali njihovi pooblaščeni predstavniki – elektorji.

Zakaj priti na volitve
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se bo prek demokratično zgrajenega sistema še naprej zavzemala za ohranitev in razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja. Ne samo v korist svojih članov, temveč tudi v korist vseh državljanov in državljank Slovenije. Zato je pomembno, kdo vodi in usmerja delo zbornice, o tem pa bodo neposredno odločali člani na volitvah.

Kino na prostem

Drage občanke, dragi občani.

V petek, 28. avgusta 2020 nam je uspelo izvesti eno od redkih “prireditev” v teh “korona” časih. V prekrasnem ambientu terase ob dvorcu Zavrč smo za naše občane pripravili letni kino na prostem, seveda ob upoštevanju vseh splošnih ukrepov za zaščito pred okužbo z novim korona virusom.

Obiskovalci so si lahko ogledali slovenski komično-dramski film Šiška Deluxe. Za žejo in lakoto so poskrbele članice društva gospodinj Zavrč in Turistično društvo Zavrč s palačinkami, kokicami in pijačo.

Želimo si organizirati še več takšnih druženj, zato bomo veseli vaših predlogov in konstruktivnih kritik.

Subvencionirano bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana v študijskem letu 2020/2021

Študentski dom Ljubljana omogoča študentom v številnih domovih, ki se nahajajo v Ljubljani na različnih lokacijah v bližini visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška), kakovostne bivalne pogoje za študij po subvencioniranih nastanitvenih cenah.

Za bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana, je v okviru razpoložljivih kapacitet, poleg pogojev, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencionirano bivanje, potrebna tudi pravočasna prijava na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021

Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja je potrebno oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Zadnji rok za oddajo prošnje je 17. avgust 2020.

Študentom je za vse dodatne informacije glede navedenega javnega razpisa na razpolago Pisarna za študentske domove, ki za visokošolsko središče v Ljubljani deluje v Študentskem domu Ljubljana, na telefonskih številkah (01) 530 6027(01) 530 6028 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek od 9.00 do 12.00 ure, sreda od 14.00 do 16.00 ure) ali na elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica 9
1000 Ljubljana