Vabilo: Starejša zgodovina Zavrča

Spoštovani občani.

V petek, 19. 3. 2021, ob 18.00, vas vabimo, da se nam pridružite pri tretji delavnici z imenom Starejša zgodovina Zavrča, ki jo bo vodil dr. Boris Kavur.

Delavnica poteka v okviru projekta Dediščina Zavrča. Po predstavitvi bo čas namenjen delitvi mnenj, in vašim vprašanjem ali mogoče tudi dopolnitvam. To je tretja od štirih delavnic, na katere vas bomo povabili do konca marca.

Delavnica bo potekala preko aplikacije Zoom na tej povezavi:
Tema: Starejša zgodovina Zarvča
Dan: Mar 19, 2021 18:00

Zoom Povezava:
https://us02web.zoom.us/j/85819297787?pwd=NW93T1dLeXd3UnFoc1l5MTMxc1k5UT09

Meeting ID: 858 1929 7787
Passcode: 819313

Kviz: »Čas Rima v Zavrču«

V okviru projekta Dediščina Zavrča je 12. 3. 2021 potekala delavnica na temo »Čas Rima v Zavrču«.

Vabimo vas, da rešite kviz na to temo in osvojite nagrado, knjigo o rimski vojski. Kviz je objavljen na FB strani občine Zavrč:

https://www.facebook.com/obcina.zavrc.96

Pravilne odgovore napišite v komentar pod objavo. Med vsemi pravilnimi odgovori bo izžreban en nagrajenec, ki prejme knjigo Rimska vojska.

Operacija Dediščina Zavrča se izvaja v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost LAS HALOZE (CLLD community led local development) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Turistična destinacija Haloze – Visit Haloze

Občine z območja Haloz v okviru operacije “TURISTIČNA DESTINACIJA HALOZE” skupaj razvijamo blagovno znamko – “VISIT HALOZE“, s katero želimo celovito predstaviti in dopolniti turistično ponudbo v Halozah in prodreti na širše trge. V turizmu je izrednega pomena povezovanje in postopna gradnja prepoznavnosti območja s povezovanjem ponudnikov, nastanitvenih kapacitet, prepoznavanjem in urejanjem dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa turistov. Del aktivnosti je namenjen pripoznanju skupnih točk in zmogljivosti občin, vodnikov, izobraževanje sommelierjev, drugi del aktivnosti pa se osredotoča na aktivno promocijo dejavnosti ponudnikov in spodbujanju njihovih zmogljivosti v skupno celoto. 

V sklopu projekta je definiranih 22 aktivnosti, katerih izvedbo smo si občine medsebojno razdelile in jih izvajamo za celotno območje Haloz:

  • registrirali smo blagovno znamko “VISIT HALOZE” in zanjo oblikovali novo grafično podobo,
  • vzpostavili smo že spletno stran www.visithaloze.com in odprli spletna mesta nove blagovne znamke na družbenih omrežjih: Facebook, Instagram in YouTube,
  • v sklopu enotne celostne podobe destinacije bomo nabavili tudi skupno opremo za izvajanje promocijskih in tradicionalnih dogodkov- stojnice, kozarce, tehnična oprema,
  • trenutno tečejo aktivnosti na področju sistematičnega urejanja pohodnih/pešpoti in kolesarskih poti, ki bodo digitalizirane z geo točkami ter opisi ter na ta način omogočale orientacijo s sodobnimi tehnološkimi napravami,
  • poudarek dajemo tudi nastanitvenim objektom tipa »razpršenih hotelov«, ki jim bomo ponudili svetovanja in izobraževanja ter jih združili v e-recepcijo ter v nadaljevanju vključili zainteresirane ponudnike v skupno mrežo nastanitvenih kapacitet na spletni strani nove blagovne znamke v sklopu, destinacijskega rezervacijskega sistema, vse spletne strani bodo prilagojene osebam s posebnimi potrebami, v okviru spletne strani se vzpostavlja še spletna trgovina,
  • v kratkem bo sledilo še usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov in izvedba izobraževanja sommelierjev,
  • v zaključni fazi je snemanje zimskega promocijskega filma Turistične destinacije Haloze, sledil bo še pomladni in splošni krajši promocijski film, zadali smo si promocijo na številnih odmevnih promocijskih kanalih,- prav tako se je začela vzpostavitev gorske kolesarske povezave destinacije, kjer je končni rezultat povezave kolesarskih poti po gozdnih vlakah,
  • pomemben segment v okviru projekta so obstoječi turistični programi, ki smo jih pripravili za potrebe trženja destinacije Haloze v želji obiskovalcem ponuditi celovito doživetje Haloz, v ta namen smo izvedli fotografiranje z izjemnimi fotografi na našem območju. Povezali smo lokalne ponudnike s področja kulinarike, kulture, nastanitvene kapacitete, lokalnih pridelkov in kreirali več paketov doživetij! V sklopu projekta je pomemben del aktivnosti namenjen prav trženju paketov doživetij. V viziji samooskrbne verige bomo ponudili kosila, ki vključujejo izključno sestavine lokalnih pridelovalcev. Med drugim smo kreirali piknik košarico napolnjeno z domačimi dobrotami, katero lahko naročite na dom ali si naredite piknik med haloškimi griči. Turistični programi so zaradi ukrepov pandemije COVID-19 prilagojeni individualnemu gostu. V nadaljevanju projekta planiramo definirati več turističnih programov, kjer bomo ponovno pozvali vse zainteresirane, da se s svojo ponudbo vpišejo v seznam posamezne kategorije na spletni strani blagovne znamke Vist Haloze in v nadaljevanju vključijo v konkretne turistične programe. Zasnovani bodo še dodatni programi za skupine, vendar zaradi trenutnih razmer povpraševanj po tovrstnih programih še ni.

Na tem mestu javno pozivamo vse zainteresirane na področju Haloz za brezplačen vpis v posamezno kategorijo na destinacijski spletni strani (dogodki, nastanitve, gostinski objekti, kmečki turizmi, vinoteke, degustacije). Vsi ponudniki, ki bi želeli biti vključeni v katerega od paketov doživetij lahko to sporočite občinski upravi občine, v kateri izvajate dejavnost. Ponudbe nikoli ni preveč!

V prihodnosti načrtujemo obstoječo ponudbo dopolniti z razvojem novih produktov in dogodkov. Zagotovo se bomo srečali s problematiko dokumentacijske urejenosti postajališč za avtodome. Trenutna postajališča namreč niso registrirana v mrežo PZA Slovenija. Prav tako bi si želeli razpolagati z večjo ponudbo nastanitvenih kapacitet na območju Haloz, kar pa hkrati predstavlja priložnosti za razvoj novih ponudb tega področja. Predvsem bi si želeli več tako imenovanih glamping nastanitvenih možnosti. Načrtujemo, da bo več turistično informacijskih pisarn na območju Haloz prevzelo promocijo in trženje področja Haloz v Sloveniji in izven meja. Skupaj želimo domačinom ustvariti boljše možnosti vsakdana, turistom pa nepozabno doživetje.

Cilji operacije: Vzpostavitev enotne blagovne znamke, ki bo preko promocije omogočala razvoj območja in nove delovna mesta ter spodbujanje razvoja samooskrbnih verig 

Ciljne skupine: vinogradniki, ponudniki namestitev, ponudniki kulinarike, turisti – pridelovalci vin so združeni v Vinarsko zadrugo, na kateri temelji ponudba vin; lastnike vikendov bodo povezali v skupno ponudbo razpršenih hotelov; skupaj z vini se povezujejo tudi gostišča in vinoteke, kje se vino trži.

Naziv operacije: Turistična destinacija Haloze
Vodilni partner: Občina Majšperk
Partnerji: Občina Zavrč, Občina Cirkulane, Občina Podlehnik, Občina Žetale
Skupna vrednost operacije: 177.333,54 EUR
Zaprošena vrednost ESRR: 118.676,16 EUR

Ukrep U3: Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020.

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: www.eu-skladi.si 

Vabilo na delavnico “Čas Rima v Zavrču”

Spoštovani občani.

Ta petek, 12. 3. 2021, ob 18.00, vas vabimo, da se nam pridružite pri drugi delavnici z imenom Čas Rima v Zavrču, ki jo bo vodil arheolog Ivan Tušek.

Delavnica poteka v okviru projekta Dediščina Zavrča. Po predstavitvi bo čas namenjen delitvi mnenj, in vašim vprašanjem ali mogoče tudi dopolnitvam.

Delavnica bo potekala preko aplikacije Zoom na tej povezavi:

https://us02web.zoom.us/j/84482354624?pwd=ZUE2ZXh4NHl3R014WXpKeml2cHl5dz09

Meeting ID: 844 8235 4624
Passcode: 528681

To je druga od štirih delavnic, na katere vas bomo povabili do konca marca.

Občina Zavrč

8. marec – dan žena

Zima se poslavlja in pomlad nas pozdravlja. To naznanja mesec marec,
mesec, ki tako kot ženske poraja novo življenje. Obdari nas s pisano paleto barv, vse brsti, cveti in življenje napolnjuje z novo energijo.

V življenju žensk se izmenjujejo različne vloge: od majhne punčke do razposajenega dekleta, zrele ženske, ljubezni polne mame, marljive delavke, prijazne babice, prababice in še veliko različnih drugih vlog. Ženske ustvarjamo varno zavetje svojim najdražjim z odgovornim čutom do svojih družin. Dejavne in uspešne smo v vseh sferah družbenega življenja: kot gospodinje, v vzgoji, izobraževanju, športu, umetnosti, kulturi, politiki…..

Velikokrat pa ženske pozabljamo nase, na svoje želje, hotenja in
svobodo. In tako kot narava prinaša dobro in slabo, smo tudi ženske soočene z dobrim in slabim, z uspehi in neuspehi ter z nenehnimi izzivi po dokazovanju. Vsaka jih rešuje po svoje, po svojih najboljših močeh.

Čestitka ob dnevu žena naj bo usmerjena v željo, da ženske poskrbimo
zase in si vzamemo čas za počitek in aktivnosti, ki nas veselijo. DRAGE ŽENSKE, sejmo med ljudmi dobro voljo in optimizem. Praznični dan napolnimo z lepimi mislimi, s prijaznimi besedami, ljubeznijo in smehom. V teh, z virusom prisotnim čudnih časih, poskrbimo za lastno zdravje in z dejanji prispevajmo, da bo naša okolica, ki nas obdaja, za odtenek prijaznejša kot je sicer.

Ne pozabimo na naše boljše polovice; vsem moškim čestitke ob dnevu mučenikov. Tako moški kot ženske negujmo ljubezen, ki naj bo naša spremljevalka slehernega dne v letu. Hvaležni bodimo za vsak trenutek, ki si ga delimo med seboj – pa ne samo kot zakonci in v krogu družine, temveč tudi kot prijatelji, sosedi ali pa zgolj naključni znanci.

LEPO PRAZNOVANJE!

Jožica Notesberg

Vabilo na delavnico “Zgodovina vinogradništva v Zavrču”

Spoštovani občani.

V četrtek, 4. 3. 2021, ob 18. uri, vas vabimo, da se nam pridružite pri prvi delavnici z imenom Zgodovina vinogradništva v Zavrču, ki jo bo vodila Marija Hernja Masten.

Raziskava, ki jo bo predstavila avtorica, poteka v okviru projekta Dediščina Zavrča. Po predstavitvi bo čas namenjen delitvi mnenj, saj marsikateri starejši občan pozna določene navade ali običaje povezane z vinogradništvom, ki so že izginili v pozabo.

Delavnica bo potekala preko aplikacije Zoom, povezavo objavljamo na koncu besedila.

To je prva od štirih delavnic, na katere vas bomo povabili do konca marca.

Na naši spletni strani je tudi anketa o običajih v vinogradih nekoč, ki jo najdete na tej povezavi:

»Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma«
Dediščina Zavrča

Tema: Delavnica Vinogradništvo
Mar 4, 2021 18:00

Za udeležbo klikni:
https://us02web.zoom.us/j/81375602991?pwd=bE9uai9wQzU4aHZiVUNzTHU5d0JBZz09

Meeting ID: 813 7560 2991