Lokalne volitve 2018

Priloženi dokumenti:

Odločba o določitvi volilnih območij in glasovalnih mest za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana

Sklep o potrebnem številu volivcev za določitev kandidata za župana na lokalnih volitvah 2018

Sklep o potrebnem številu volivcev za določitev kandidata za člana občinskega sveta na lokalnih volitvah 2018

Zbiranje predlogov političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov s prilogami »predlog za člana volilnega odbora« in »soglasje in izjava za člana volilnega odbora«

Skupno število volilnih upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na splošne volilne imenike, po posameznih občinah (zunanja povezava)

Sklep o pogojih za plakatiranje v času referendumske ali volilne kampanje v Občini Zavrč

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč