Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Zavrč, Majšperk, Žetale, Cirkulane in Videm (+popravek: 4. 10. 2017)

Priloženi dokument (objavljeno 29. 9. 2017): RD I faza prijave (Word dokument)

Popravek (objavljeno 4. 10. 2017 ob 10:15): RD I faza prijave _ popravek (Word dokument)

Dodano (12. 10. 2017): Vprašanja in odgovori – 1. del (PDF)

Dodano (16. 10. 2017): Vprašanja in odgovori – 2. del (PDF)

Podpis gradbene pogodbe Sanacija plazu Hrastovec-Cilek

Podžupan občine Zavrč gospod Janko Lorbek in direktor podjetja VGP DRAVA PTUJ d.o.o. gospod Borut Roškar, sta na sedežu občine Zavrč dne 12. julija 2017 podpisala gradbeno pogodbo za sanacijska dela  na plazu  JP 983311 Hrastovec-Cilek.

Izvedba sanacije bo  prispevala k izboljšanju prometne  varnosti v cestnem prometu.