Javni razpis: “Plaz Turški Vrh – Kristovič na JP 983671 ID1082951”

Priloženi dokumenti:

000 Razpisna dokumentacija PLAZ NA LC 483022 TURŠKI VRH-DRENOVEC (LORBEK), ID1002950 (Word)
001 Obrazec – Ponudba (Word)
002 Predračun – POPIS (Excel)
002 Povzetek predračuna – rekapitulacija (Excel)
003 Obrazec – Izjava za gospodarski subjekt  (Word)
004 Obrazec – Izjava za gospodarski subjekt – drugi razlogi za izključitev  (Word)
005 Obrazec – Pooblasitlo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence  (Word)
006 Obrazec – Izjava poklicna dejavnost (Word)
007 Obrazec – Izjava ekonomski in finančni položaj (Word)
008 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt (Word)
009 Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del  (Word)
010 Obrazec – Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra in tehnične zmogljivosti (Word)
011 Evidenca poslovnih subjektov po ZintPK  (Word)
012 Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (Word)
013 Vzorec pogodbe  (Word)
014 Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Word)
015 Vzorec bančne garancije – kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (Word)

Tehnično poročilo (PDF)
Prerez A-B (PDF)
Gradbena situacija (PDF)

Javno naročilo PLAZ NA LC 483022 TURŠKI VRH-DRENOVEC (LORBEK) ID 1082950 – ponovno

Priloženi dokumenti:

000_Razpisna dokumentacija_PLAZ NA LC 483022 TURŠKI VRH-DRENOVEC (LORBEK), ID1002950 (Word)
001_RD_Obrazec Ponudba (Word)
002_1_RD_Povzetek predračuna _rekapitulacija  (Excel)
002_POPIS DEL  (Excel)
003_RD_Obrazec_Izjava za gospodarski subjekt (Word)
004_RD_Obrazec_Izjava za gospodarski subjekt-drugi razlogi za izključitev (Word)
005_RD_Obrazec_Pooblasitlo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Word)
006_RD_-_Obrazec_Izjava poklicna dejavnost_blago (Word)
007_RD_-_Obrazec_Izjava ekonomski in financni polozaj (Word)
008_RD_-_Referencno potrdilo za gospodarski subjekt (Word)
009_RD_-_Referencno potrdilo za odgovornega vodjo del (Word)
010_RD_-_Obrazec_Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra in tehnične zmogljivosti (Word)
011_RD_Evidenca poslovnih subjektov po ZintPK (Word)
012_RD_Soglasje podizvajalca za neposredna placila (Word)
013_RD_Vzorec pogodbe (Word)
014_RD_Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Word)
015_RD_Vzorec bančne garancije_kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (Word)
Tehnično poročilo (PDF)

 

 

Javno naročilo PLAZ NA LC 483022 TURŠKI VRH-DRENOVEC (LORBEK) ID 1082950

Priloženi dokumenti:

000_RD_PLAZ NA LC 483022 TURŠKI VRH-DRENOVEC (LORBEK), ID1002950 (Word)
001_RD_Obrazec_Ponudba (Word)
002_1_RD_Povzetek predračuna _rekapitulacija (Excel)
002_POPIS_ZAVRC-PLAZ TURSKI VRH-DRENOVEC (LORBEK) Excel
003_RD_Obrazec_Izjava za gospodarski subjekt (Word)
004_RD_Obrazec_Izjava za gospodarski subjekt-drugi razlogi za izključitev (Word)
005_RD_Obrazec_Pooblasitlo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Word)
006_RD_-_Obrazec_Izjava poklicna dejavnost_blago (Word)
007_RD_-_Obrazec_Izjava ekonomski in financni polozaj (Word)
008_RD_-_Referencno potrdilo za gospodarski subjekt (Word)
009_RD_-_Referencno potrdilo za odgovornega vodjo del (Word)
010_RD_-_Obrazec_Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra in tehnične zmogljivosti (Word)
011_RD_Evidenca poslovnih subjektov po ZintPK (Word)
012_RD_Soglasje podizvajalca za neposredna placila (Word)
013_RD_Vzorec pogodbe (Word)
014_RD_Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Word)
015_RD_Vzorec bančne garancije_kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (Word)
Tehnično poročilo (PDF)

Javni razpis: Rekonstrukcija mrliške veže

Priloženi dokumenti:

 

 

Javno naročilo: Plaz pri hiši Zebec Ivančič Mihaela Hrastovec 73 JP 983341 HRASTOVEC-IVANČIČ, ID1005084

Priloženi dokumenti: