Javno naročilo: Izgradnja pločnika in javne razsvetljave

Priloženi dokumenti:

Vpis v vrtec – obvestilo o podaljšanju roka

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo, zaradi izrednih razmer, javni razpis – Vpis otrok za sprejem v vrtec Cirkulane in v vrtec Zavrč za šolsko leto 2020/2021 podaljšali do 30.4. 2020.

V vrtec sprejemamo otroke od enajstega meseca starosti dalje (če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela) do vstopa v osnovno šolo. Za vpis otroka v vrtec je potrebno izpolniti vlogo – v priponki. Prosimo vas, da izpolnjeno vlogo pošljete na mail naslov vrtec.cirkulane@cirkulane-zavrc.si ali simona.milosic@cirkulane-zavrc.si.

Staršem, ki so vlogo za vpis za sprejem v vrtca že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddati. Obvestite nas le o morebitnih spremembah.

Lepo vabljeni.

Ravnateljica
Suzana Petek