»REKONSTRUKCIJA LC PESTIKE-BELSKI VRH, JP GORENJSKI VRH- ŠENTJANŽ IN JP GORENJSKI VRH-FELFAR

Občina Zavrč

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Nepovratna sredstva so v deležu 85 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, v deležu 15 % pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije. Z njimi se lahko sofinancira največ 100 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč.

»REKONSTRUKCIJA LC PESTIKE-BELSKI VRH, JP GORENJSKI VRH-ŠENTJANŽ IN JP GORENJSKI VRH-FELFAR

Upravičenka občina Zavrč bo izvedla rekonstrukcijo cest LC PESTIKE-BELSKI VRH, JP GORENJSKI VRH-ŠENTJANŽ IN JP GORENJSKI VRH-FELFAR. Del investicije poteka po ozemlju sosednje občine Cirkulane. Operacijo sofinancira Evropska unija in upravičenka občina Zavrč. Občina Cirkulane v investicijo ne vstopa kot sofinancer ampak kot soglasodajalec k investiciji. Investicija se bo izvedla v skupni dolžini 3,6 km . Skupni stroški operacije so ocenjeni na višino 700.450,82 EUR od katerih so nepovratna sredstva v deležu 85 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013 in predstavljajo višino 497.320,66 eurov, v deležu 15 % pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije in predstavljajo višino 87.762,47 eurov Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč kar predstavlja višina 115.367,69 eurov.

Operacija se je začela 20.12. 2012 in se bo zaključila 30.9. 2014

Podatke o izvajanju operacije daje župan Miran VUK