Prevoz šolskih otrok v Občini Zavrč za leti 2018 in 2019

Občina Zavrč je v mesecu novembru 2017 objavila javno naročilo za prevoz šolskih otrok v Občini Zavrč za leti 2018 in 2019. Javno naročilo je bilo razdeljeno v tri skope in sicer:

1. sklop: Prevoz šolski otrok na relaciji Osnovna šola Cirkulane-Zavrč, lokacija Zavrč

2. sklop: Prevoz šolskih otrok v Osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka Ptuj

3. sklop: Občasni prevozi šolskih otrok

Za izvajanje prevoza šolskih otrok sta bila izbrana naslednja dva ponudnika; ARRIVA Štajerska za izvajanje prevozov iz sklopa 1 in 2 ter Prevozi oseb Anita Sadek s.p. za izvajanje prevozov iz sklopa 2.

Konec meseca decembra sta bila oba ponudnika povabljena na sedež Občine Zavrč na slovesen podpis pogodbe.