OBVESTILO – ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic močnega NEURJA Z VETROM IN TOČO 30. AVGUSTA 2020

Spoštovani,
obveščamo vas, da se je pričelo ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo, ki je bilo 30. avgusta 2020.
Zbiranje obrazcev oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih je do ponedeljka, 28. 9. 2020. 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo občine Zavrč 02 761 04 82.

Občane, ki so utrpeli škodo vabimo, da podajo vlogo.

Pomoč prizadetim v neurjih na območju Ormoža z okolico

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila z informacijo o lokalnih neurjih z močnim vetrom na območju občine Ormož z okolico in odločila, da za nabavo najnujnejših sredstev prebivalcem prizadetih občin zagotovi pomoč v skupni višini 250.000 evrov.

Nedavne ujme so povzročile veliko škodo na območju občine Ormož z okolico (občine Cirkulane, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Videm, ZAVRČ in Žetale).

Vlada se je zato odločila, da bo prebivalcem omenjenih občin, ki so imeli poškodovane stanovanjske objekte, sofinancirala nabavo najnujnejših sredstev (prehrambni paketi, ozimnica, odeje, oblačila) v skupni višini 250.000 evrov, in sicer preko Rdečega križa Slovenije v višini 125.000 evrov in Karitasa v višini 125.000 evrov.

Vlada namreč ocenjuje, da bo pomoč prizadetemu prebivalstvu najhitreje in najučinkoviteje razdeljena preko razvejane organizacijske strukture Rdečega križa Slovenije in Karitasa v sodelovanju z občinami. Z namenom, da bodo vsi prebivalci pridobili sredstva pod enakimi pogoji, bodo morale občine za dodelitev le teh skupaj določiti enotne pogoje.

Ker gre za izredne dogodke, sredstev ni bilo možno ustrezno načrtovati, zato je vlada odločila, da jih zagotovi iz sredstev sklada proračunske rezerve. Tako zagotovljena sredstva bo navedenima organizacijama nakazala Uprava RS za zaščito in reševanje.

Obvestilo župana

Spoštovani!

V mesecu septembru Občina Zavrč praznuje 24. občinski praznik.

Ker je pandemija coronavirusa močnejša od naše želje po praznovanju prihajajočega občinskega praznika, se je vodstvo Občine Zavrč skupaj z Odborom za družbene dejavnosti odločilo, da prireditve v počastitev 24. občinskega praznika katerih nosilec je Občina Zavrč in Odbor za družbene dejavnosti ne bodo izpeljane, oziroma organizirane v obliko kot smo jo
planirali.

Večina društev se je prav tako odločilo, da načrtovanih dejavnosti letos ne bodo organizirala oziroma bodo dogodki organizirani v manjšem obsegu, na prostem in seveda ob spoštovanju predpisov Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tudi osrednja – zaključna prireditev s podelitvijo občinskih priznanj in veselo druženje, ki smo ga bili vajeni ne bo, oziroma le v obliki slavnostne seje.

V nastajanju je krajši filmček z dosežki minulega leta v Občini Zavrč, ki bo predstavljen na socialnih omrežjih in kot zapisana priloga v našem lokalnem časopisu Dober Den.

Zavrč, 27. avgust 2020

Župan Slavko Pravdič