Pravilno oranje kmetijskih površin ob javnih cestah

V spomladanskih mesecih se ponovno pričnejo večja poljedelska opravila na njivah in poljih. Ker je naša inšpekcijska in redarska služba v lanskem letu prejela kar nekaj prijav v zvezi z nepravilnim oranjem, vam v nadaljevanju, z namenom preventivnega ukrepanja, predstavljamo kršitve zakonskih določb, posledice takega ravnanja in pravilen pristop k temu opravilu.

Zakon o cestah /ZCes-1/ v 4. točki drugega odstavka 5. člena določa: »Prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.«.

Podrobnejše informacije glede zakonskih določb in pravilnega pristopa k takemu opravilu si lahko preberete na spletni strani občine.

Priložen dokument:

Pravilno oranje kmetijskih površin ob javnih cestah (PDF)

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju

Prevoz šolskih otrok v Občini Zavrč za leti 2018 in 2019

Občina Zavrč je v mesecu novembru 2017 objavila javno naročilo za prevoz šolskih otrok v Občini Zavrč za leti 2018 in 2019. Javno naročilo je bilo razdeljeno v tri skope in sicer:

1. sklop: Prevoz šolski otrok na relaciji Osnovna šola Cirkulane-Zavrč, lokacija Zavrč

2. sklop: Prevoz šolskih otrok v Osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka Ptuj

3. sklop: Občasni prevozi šolskih otrok

Za izvajanje prevoza šolskih otrok sta bila izbrana naslednja dva ponudnika; ARRIVA Štajerska za izvajanje prevozov iz sklopa 1 in 2 ter Prevozi oseb Anita Sadek s.p. za izvajanje prevozov iz sklopa 2.

Konec meseca decembra sta bila oba ponudnika povabljena na sedež Občine Zavrč na slovesen podpis pogodbe.