Novi delovni čas ambulante v Zavrču

Spoštovani!

Po pravilniku zavoda za zdravstveno zavarovanje naj bi po novem ambulanta delala 2 x tedensko v popoldanskem času. Glede na to, da ob sredah že delamo popoldan v ambulanti Cirkulane, smo se odločili, da bo druga popoldanska ambulanta v Zavrču in sicer ob četrtkih od 13. ure naprej. V kolikor ne bo nekih dodatnih sprememb, bomo tako delali oz. po 1.11.2011 do nadaljnjega.
Obvestilo za paciente smo dali na zunanja vrata in vrata ordinacije, s tem dopisom pa obveščamo še vas.

20.10.2011

Mila Saftič, dr. med.

Računalniška preiskava ožilja – preventiva infarkta

OBVEŠČAMO VAS, DA SE BODO V MESECU OKTOBRU, V OBČINI ZAVRČ IZVAJALE PREVENTIVNE PREISKAVE CELOTNEGA OŽILJA.

ARTERIOGRAFIJA je preiskava celotnega ožilja, ki se opravlja z aparatom ARTERIOGRAFOM na popolnoma neboleč in računalniško voden način, namenjena pa je preventivi pred možgansko kapjo in srčnim infarktom.

S pomočjo aparata ARTERIOGRAFA je možno zaznati prve znake arterioskleroze v fazi, ko še ni izrazitih bolezenskih znakov. Po taki preiskavi dobite kompletno klinično sliko stanja arterijskega sistema, to je ali kje v telesu obstaja zoženje ali zaprtje v arterijah in ker se zraven klasičnega pritiska meri tudi centralni pritisk v aorti, prav ta pritisk kaže na tveganje infarkta ali možganske kapi. Preiskava, pa je namenjena tudi za zdravljenje kardiovaskularnih bolezni.

Samoplačniško preiskavo z ARTERIOGRAFOM izvajajo zdravniki, ki so specializirani na tem področju.

Termini preiskav v mesecu juliju – V PROSTORIH: KULTURNE DVORANE ZAVRČ

  • 19. oktobra 2011 med 17 in 21 uro

Za naročila in dodatne informacije, pa smo vam dosegljivi na številki:

02 761 04 82 Občina Zavrč

040 226 943 Jože Činč

I.C.C. – dr. POHL

 

Za več informacij si oglejte letak (kliknite tukaj).

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, II


Številka: 478-4/2008-23
Datum: 15.09.2011

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 34/11), Občina Zavrč objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji parc. št. *68,  k.o. Belski Vrh, vl. št. 72.

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Kupoprodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Zavrč.

 

Občina Zavrč

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe


Številka: 478-5/2010-04
Datum: 13.09.2011

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 34/11), Občina Zavrč objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji parc. št. 375/2 in 375/3, obe k.o. Goričak, vl. št. 219.

Za navedeni nepremičnini bo sklenjena neposredna pogodba.

Kupoprodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Zavrč.

 

Občina Zavrč

Rekonstrukcija LC 483 051 Goričak-meja RH, odsek Borak-Hrženjak

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške v skupni višini do 285.741,00 EUR.

Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč. Investicija zajema rekonstrukcijo lokalne ceste v naselju Goričak. Operacija se je začela 17. decembra 2009 in bo predvideno zaključena do 30. septembra 2011.  Ocenjena vrednost operacije je 342.889,20 €.