Obvestilo o prepovedi prehajanja med občinami

OBVESTILO

V ponedeljek dne 26. oktobra 2020 je začel veljati vladni Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 155-2020) , ki za omejevanje širjenja novega koronavirusa prepoveduje prehajanje med občinami.

Predvidenih je 13 izjem, ko bo prehajanje še mogoče. Med njimi sta odhod ali vračanje z dela ter obisk lekarne ali trgovine itd. Da ste upravičeni do prehoda v drugo občino, boste morali dokazovati z dokazili o upravičenosti za uveljavljanje izjem, med katerimi je tudi obrazec – Izjava, ki je priloga obvestila (spodaj).

Izjava mora biti čitljivo izpisana, podpisana in mora vsebovati ime in priimek, naslov bivališča, naslov oziroma kraj potovanja ter navedbo razloga, ki upravičuje prehajanje med občinami.

Kot je določeno v odloku, uveljavljanje izjem velja tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. V tem primeru mora posameznik v izjavi navesti ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, ki potujejo z njim. V izjavi mora biti navedeno tudi, da nikomur od njih ni bila odrejena izolacija ali karantena. V izjavi mora posameznik navesti tudi, da se zaveda omejitev iz odloka in jih bo spoštoval ter da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.

Občina Zavrč

Zavrč, 27. 10. 2020
Številka: 166-2/2020-005

Navodilo o ravnanju s pokojniki

Na podlagi 1. točke 4. alineje 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi nesrečami izdajam

NAVODILA O POSTOPANJU S POKOJNIKI

 1. na pokopališčih, kjer je mrliška vežica, je pokojnik lahko v mrliški vežici 1 uro pred pogrebno svečanostjo. V primernih vremenskih pogojih uporabo mrliške vežice odsvetujemo;
 2. pred pogrebno svečanostjo;
 • slovo od pokojnika poteka brez običajnega kropljenja, kropljenje pokojnika opravi duhovnik ob pogrebni svečanosti;
 • izražanje sožalja poteka brez telesnih stikov;
 • dajanja slovesa od pokojnika in pogrebne svečanosti se lahko udeležijo le zdravi ljudje
 • med dajanjem slovesa od pokojnika in na pogrebni svečanosti je dovoljeno zbiranje do 10 ljudi, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 m;
 • med dajanjem slovesa od pokojnika in na pogrebni svečanosti je dovoljeno zbiranje do 10 ljudi (od 15.10.2020 dalje), če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 m in navodili ter priporočili NIJZ, ki so objavljena na njihovi spletni strani;
 • pri delu pogrebne svečanosti, ki se odvija v mrliški vežici in cerkvi morajo ljudje nositi zaščitno masko, si pri vhodu razkužiti roke ter ohranjati medosebno razdaljo 2 m;
 • zaščitna maska je obvezna tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti
  medosebne razdalje najmanj 2 m;
 • odsvetujemo izvajanje poslovitve pred upepelitvijo;
 • krsta s pokojnikom, ki je umrl za COVID 19, ali je bil okužen s tem virusom se ne odpira, poslovitev pred upepelitvijo se ne izvaja.

Župan občine Zavrč
Slavko PRAVDIČ

Zavrč, 16. oktober 2020
Številka: 166-2/2020-002

Obvestilo o telefonskih številkah

Spoštovani občani!

Število okužb s korona virusom se iz ure v uro povečuje, zato želimo pomagati pri preprečevanju širjenja okužb in Vas prosimo, da ravnate po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje.

Vsem našim zdravstvenim delavcem moramo omogočiti, da bodo lahko oskrbeli vse pomoči potrebne , zato moramo sami skrbeti, da ne bo prevelik porast okuženih.

ZA VSA MOREBITNA VPRAŠANJA, NASVETE ALI POMOČ SE OBRAČAJTE PO TELEFONU ALI PO ELEKTRONSKI POŠTI:

 1. OBČINA ZAVRČ tel.: 02 761 04 82; e-pošta: obcina.zavrc@siol.net
 2. AMBULANTA ZAVRČ tel: 02 761 04 88; sa.zavrc@zd-ptuj.si
 3. V primeru, da se v podjetju pojavi primer okužbe s COVID-19 virusom je potrebno o tem čimprej obvestiti JAVNI ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 02 787 15 77 (Dr. Dominika Verlak) ali 02 787 15 78; 031 572 156 (dr. Andrea Margan) (Vir Javni zdravstveni dom Ptuj, Služba preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih, dne 13. 9. 2020).
 4. Psihološka pomoč:
  ZDRAVSTVENI DOM PTUJ tel: 02 454 16 95, vsak delavnik med 12,30 do 14,30
  ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ tel: 041 943 000, vsak delavnik med 12,00 in 14,00
  ZDRAVSTVENI DOM MARIBOR tel: 070 754 343, ponedeljek, torek, sreda in četrtek od 13.00 do 15.00 in v petek od 8.00 do 10.00
  DRUŠTVO PSIHOLOGOV SLOVENIJE 041 443 443 vsak delavnik od 16.00 do 24.00 in med vikendi od 14.00 do 24.00

Občina Zavrč

Zavrč, 19. 10. 2020
Številka: 166-2/2020-004