OBVESTILO – zaščitne maske in paketi pomoči

Vsi občani občine Zavrč, ki potrebujete zaščitne obrazne maske, ki jih je v
skladu s sprejetimi ukrepi v Republiki Sloveniji potrebno uporabljati npr.
pri nakupovanju v trgovinah ali na drugih mestih, OBVEŠČAMO, da smo
jih za vas v ta namen dostavili v odprte prodajalne, Haložanka, Kmetijska
zadruga, Bencinski servis in pošta, lahko pa jih tudi dobite po predhodnem
dogovoru na Občini Zavrč.

Za prevzem zaščitne maske pokličite na telefonsko št. Občinske uprave:
02/761 04 82 ali 02/761 18 01 oz. elektronsko pošto: obcina.zavrc@siol.net,
kjer bodo vaš klic zabeležili, logistična služba pa vam bo nato dostavila
maske v poštni nabiralnik.

PAKET POMOČI ZA OBČANE V STISKI
Občina Zavrč je v času epidemije koronavirusa pripravila PAKET
POMOČI z osnovnimi živili za občane v stiski. Zavedamo se, da je
epidemija prizadela ranljive skupine. Zato občani v stiski lahko pokličejo
za paket na zgoraj navedene številke.

PONOVNO OBVEŠČAMO: V kolikor rabite občani kakršnokoli pomoč pri
preskrbi z živili, zdravili in higienskimi pripomočki, se prav tako lahko
obrnete na kontakti navedeni zgoraj!.

Ostanimo zdravi!

Župan Občine Zavrč
Slavko PRAVDIČ l.r.

Vpis v vrtec – obvestilo o podaljšanju roka

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo, zaradi izrednih razmer, javni razpis – Vpis otrok za sprejem v vrtec Cirkulane in v vrtec Zavrč za šolsko leto 2020/2021 podaljšali do 30.4. 2020.

V vrtec sprejemamo otroke od enajstega meseca starosti dalje (če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela) do vstopa v osnovno šolo. Za vpis otroka v vrtec je potrebno izpolniti vlogo – v priponki. Prosimo vas, da izpolnjeno vlogo pošljete na mail naslov vrtec.cirkulane@cirkulane-zavrc.si ali simona.milosic@cirkulane-zavrc.si.

Staršem, ki so vlogo za vpis za sprejem v vrtca že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddati. Obvestite nas le o morebitnih spremembah.

Lepo vabljeni.

Ravnateljica
Suzana Petek

Obvestilo – zaščitne maske

Na sedež Občine Zavrč smo uspeli pridobiti prvo malo večjo količino
zaščitnih mask, ki jih bomo razdelili tudi med občane.

Ker mask še vedno ni dovolj za vse, jih bomo najprej razdelili, starejšim in ranljivim skupinam (kroničnim bolnikom,… .).

»Prosimo, da v skladu z ukrepi, preko družabnih omrežij obvestite tudi
svoje najbližje, sorodnike, sosede in znance, da se bo informacija čim
hitreje razširila,«.

Vsi občani občine Zavrč, ki potrebujete zaščitne obrazne maske, ki jih je v skladu s sprejetimi ukrepi v Republiki Sloveniji potrebno uporabljati npr. pri nakupovanju v trgovinah ali na drugih mestih, obveščamo, da smo jih v ta namen dostavili v odprte prodajalne, Haložanka, Kmetijska zadruga, Bencinski servis in pošta, lahko pa jih tudi dobite po predhodnem dogovoru na Občini Zavrč. Za prevzem zaščitne maske pokličite na telefonsko št. Občinske uprave številko občinske uprave: 02/761 04 82 ali 02/761 18 01 oz. elektronsko pošto: obcina.zavrc@siol.net, kjer bodo vaš klic zabeležili, logistična služba pa vam bo nato dostavila maske v poštni nabiralnik.

Ostanimo zdravi!

Župan Občine Zavrč
Slavko PRAVDIČ l.r.

Najnovejše v zvezi s COVID-19 (30. marec)

Dne 30. marca 2020 je pričel veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranje ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občine


Dne 30. marca 2020 je Župan Občine Zavrč sprejel Sklep o poostrenem nadzoru ob vstopu na območje Občine Zavrč


Dne 30. marca 2020 je Župan Občine Zavrč izdal sledeče obvestilo:

V zvezi z novo sprejetim Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, naprošam vse občane Občine Zavrč, ki ste zaposleni izven svoje občine, da si pri svojih delodajalcih pridobite potrdila o zaposlitvi.

Obvestilo župana

PROTOKOL POGREBNE SLOVESNOSTI v času epidemije Koronavirus (SARS-CoV-2)

Skladno z navodili in priporočili Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje spreminjamo pogrebni red na pokopališčih v Občini Zavrč:

 1. Sprejem pokojnika v predprostor poslovilne vežice se opravi največ eno uro pred pogrebom,
 2. V predprostoru poslovilne vežice, z rednim zračenjem, zagotavljajte stalen pretok zraka (odprta vrata),
 3. Pogrebna slovesnost se izvaja pred vežico, v najožjem družinskem krogu, do največ 5 ljudi
 4. prepovedana je kakršnakoli pogostitev.

Zavrč: 27.03.2020

Župan Občine Zavrč
Slavko PRAVDIČ l.r.


DODATNA POJASNILA

Občanom svetujemo, da spremljajo aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito zdravja prebivalcev, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov. Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, OSTANEMO DOMA in pokličemo osebnega zdravnika
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov (vir NIJZ).

Župan Občine Zavrč
Slavko PRAVDIČ l.r.

Obvestilo Čistega mesta – Kam z odpadki

Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19 se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke

Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da odpadki osebe, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, vključno z materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske) ter, kadar je to primerno, osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja (v primeru obiska bolnika če to ni drugače urejeno), odložijo v plastično vrečko za smeti, nameščeno v prostoru. Plastično vrečko je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna posoda) in nikakor ne v zabojnike namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov – biološki odpadki, embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki se po sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih. Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato ne sodijo v posodo za embalažo (rumene barve).

Obvestilo INFO TOČKE za nujna stanja v zobozdravstvu v ZD Ptuj

Spoštovani pacienti!

Za občane občin na ptujskem je za NUJNA STANJA V ZOBOZDRAVSTVU vzpostavljena INFO točka Zdravstvenega doma Ptuj.

Telefonska številka INFO točke: 02 / 78 71 664

Delovni čas INFO točke je:
vsak delavnik med 07.00 in 19.00 uro

NUJNA STANJA V ZOBOZDRAVSTVU SO:

 • močan zobobol, kjer analgetik ne pomaga,
 • vnetje z oteklino, težje odpiranje ust,
 • krvavitev po puljenju zob, ki se ne zaustavi sama,
 • poškodbe zob.

NUJNA STANJA V ZOBOZDRAVSTVU NISO:

 • izpadle zalivke,
 • odcementirane prevleke,
 • okrušeni zobje,
 • počene proteze in podobno.

Prosimo vas, da pred morebitnim odhodom na VSTOPNO točko v ZD Maribor, pokličete našo INFO točko in se posvetujete z zobozdravnikom.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih, se obrnite direktno na Vstopno točko ZD Maribor, tel. 02 2356 633.

Hvala za upoštevanje navodil in za razumevanje.
Obvestilo velja do preklica!

V PTUJU, 17.03.2020

Pripravile:
Pomočnica direktorja
Pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,
spec., mag.zdr.nege, QM, l.r.

Vodja OE Zobozdravstvo
Tanja TANTEGEL, dr. dent.med., spec. l.r.

Pregledala in odobrila:
Direktorica ZD Ptuj
Metka PETEK UHAN, dr.med.,spec., l.r.