Vabilo na predavanje: “Vpliv na okolje z uporabo fitofarmacevtskih sredstev in obdelava tal na strmih območjih”

VABILO

Občina Zavrč, Kmetijsko gozdarski Zavod Ptuj in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Vas vabimo na brezplačno strokovno izobraževanje. Tematiki: vplivi na okolje z uporabo fitofarmacevtskih sredstev in obdelava tal na strmih območjih.

Izobraževanje bo vodil red. prof. dr. MARIO LEŠNIK, profesor na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru.

Predavanja so financirana iz projekta evropskega projekta TOPPS, ki temelji na izobraževanju in usposabljanju uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Njihov cilj je naučiti uporabnike varne uporabe FFS in posledično zaščititi vodo, ki se onesnaži zaradi točkovnega onesnaževanja, zanašanja škropilne brozge ali površinskega razlivanja pri uporabi FFS.

Izobraževanje bo v SREDO, 4.3.2020 s pričetkom ob 15.00 uri, v

PROSTORIH DVORANE OBČINE ZAVRČ

Zaradi omejenega števila prijavljenih in izdelavo certifikatov, Vas prosimo da se prijavite do ponedeljka 2.3.2020 pri direktorici občinske uprave Evelin Makoter Jabločnik, univ.dipl.oec. (občina Zavrč) na tel. št.: 041 715 242, v sprejemni pisarni Občine Zavrč na tel. 02/761 04 82 ali pri terenskem svetovalcu, Mateju Rebernišku, mag. kmet. (KGZS Zavod Ptuj) na tel. št: 051 336 821

PO PREDAVANJU BOSTE PRIDOBILI TUDI CERTIFIKAT O UPRAVLJENEM IZOBRAŽEVANJU TOOPS!

Program izobraževanja najdete na hrbtni strani lista:

PROGRAM:

  1. Aktivnosti TOPPS projekta v Sloveniji – preprečevanje prehoda FFS v vode
  2. Preprečevanje točkovnih onesnaženj voda s FFS pri pranju naprav za nanos FFS
  3. Obvladovanje erozijskih procesov v vinogradih za hkratno prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje prehoda FFS v vode
  4. Obvladovanje erozijskih procesov na njivah na strminah in sistemi ohranitvene obdelave tal za hkratno prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje prehoda FFS v vode

Izobraževanje bo potekalo predvidoma 4 ure!

Ker bo z nami dolgoletni strokovnjak prof. dr. Mario Lešnik, predstojnik katedre za fitomedicino na mariborski Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, cenjen evropski strokovnjak za kmetijstvo, bomo del predavanj namenili tudi aktualnim temam, glede ukinjanj aktivnih snovi v FFS-jih, kot je npr. najbolj »pereči« glifosat (Boom efekt) in drugih ter prilagajanje kmetijstva tem novim ukrepom! V tem sklopu bo potekala razprava, kjer bodo zaželena Vaša vprašanja!