Vabilo na prireditev in srečanje z Božičkom

Spoštovane občanke in občani,

vsako leto so bili otroci, stari od enega leta do tretjega razreda osnovne šole, z vabilom osebno povabljeni na srečanje z Božičkom, ki ga organizira Občina Zavrč.

Letos otroci vabil ne bodo prejeli, saj zakonodaja s področja varovanja osebnih podatkov ne dopušča pošiljanja naslovljenih sporočil, kar pa ne pomeni, da srečanja in obdarovanja ne bo. Učenci Osnovne šole Cirkulane – Zavrč bodo skupaj z učitelji pripravili igrico in otroci so prav tako kot vsa leta do sedaj vabljeni na prireditev in srečanje z Božičkom, ki bo 18. 12. 2019 ob 17.00 uri v Kulturni dvorani v Goričaku.

Starše prosimo, da otroke, rojene leta 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018, prijavijo na sedežu Občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč ali na e-naslov: lidija@zavrc.si ali na tel. /02/ 761 18 01, rojene leta 2013, 2012 in 2011 pa pri njihovih razredničarkah najkasneje do petka 29.11. 2019.

Občina Zavrč