Žarne niše v žarnem zidu

Spoštovani občani!

Na pokopališču Zavrč stoji žarni zid z 12 žarnimi nišami, ki jih je možno najeti.

Ob sklenitvi pogodbe najemnik poravna v enkratnem znesku napisno ploščo v višini 153,72 Eur in letno najemnino za prostor v višini 29,35 Eur.

Najemnik žarne niše nato vsako leto plačuje najemnino.

Zainteresirane občane vabimo k najemu žarnih niš.

Občina Zavrč:
Slavko PRAVDIČ, župan