Obvestilo o spremembi občinskega praznika

Številka: 900-4/2018-004
Datum: 07.05. 2019

Obvestilo

Vse občanke in občane obveščamo, da je Občinski svet Občine Zavrč na svoji tretji redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel sklep o spremembi datuma občinskega praznika Občine Zavrč.

Novi datum Občinskega praznika Občine Zavrč bo od sedaj naprej 27. september. Občina je s sklepom pristopila k aktivnostim za spremembo datuma.

Župan Občine Zavrč
Slavko PRAVDIČ l.r.