Nadomestne lokalne volitve 2018

Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet občine Zavrč

Odločba o določitvi volilnih območij in glasovalnih mest za izvedbo nadomestnih volitev v občinski svet občine Zavrč

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve v občinski svet v Občini Zavrč, ki bodo 3. 3. 2019

Poziv za zbiranje predlogov političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov s prilogami »predlog za člana volilnega odbora« in »soglasje in izjava za člana volilnega odbora«

Sklep o pogojih za plaketiranje

Sklep o potrebnem številu volilcev za določitev kandidata za člana Občinskega sveta na nadomestnih volitvah v Občinski svet Občine Zavrč

Obrazci

BR_LV-16 Volilna kampanja Obvestilo o organizatorju VK

OBR_LV-12 Seznam politična stranka

OBR_LV 10 Zapisnik politična stranka Občinski svet

OBR_LV 8 Soglasje kandidata za Občinski svet

OBR_LV 6 Kandidatura za Občinski svet

Glasovanje po pošti

Navodila – glasovanje po pošti

Obrazec – glasovanje po pošti

Povezave

Novice – Ministrstvo za notranje zadeve