Javno naročilo PLAZ NA LC 483022 TURŠKI VRH-DRENOVEC (LORBEK) ID 1082950

Priloženi dokumenti:

000_RD_PLAZ NA LC 483022 TURŠKI VRH-DRENOVEC (LORBEK), ID1002950 (Word)
001_RD_Obrazec_Ponudba (Word)
002_1_RD_Povzetek predračuna _rekapitulacija (Excel)
002_POPIS_ZAVRC-PLAZ TURSKI VRH-DRENOVEC (LORBEK) Excel
003_RD_Obrazec_Izjava za gospodarski subjekt (Word)
004_RD_Obrazec_Izjava za gospodarski subjekt-drugi razlogi za izključitev (Word)
005_RD_Obrazec_Pooblasitlo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Word)
006_RD_-_Obrazec_Izjava poklicna dejavnost_blago (Word)
007_RD_-_Obrazec_Izjava ekonomski in financni polozaj (Word)
008_RD_-_Referencno potrdilo za gospodarski subjekt (Word)
009_RD_-_Referencno potrdilo za odgovornega vodjo del (Word)
010_RD_-_Obrazec_Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra in tehnične zmogljivosti (Word)
011_RD_Evidenca poslovnih subjektov po ZintPK (Word)
012_RD_Soglasje podizvajalca za neposredna placila (Word)
013_RD_Vzorec pogodbe (Word)
014_RD_Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Word)
015_RD_Vzorec bančne garancije_kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (Word)
Tehnično poročilo (PDF)