Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Zavrč, Majšperk, Žetale, Cirkulane in Videm (+popravek: 4. 10. 2017)

Priloženi dokument (objavljeno 29. 9. 2017): RD I faza prijave (Word dokument)

Popravek (objavljeno 4. 10. 2017 ob 10:15): RD I faza prijave _ popravek (Word dokument)

Dodano (12. 10. 2017): Vprašanja in odgovori – 1. del (PDF)

Dodano (16. 10. 2017): Vprašanja in odgovori – 2. del (PDF)