Povabilo k oddaji člankov za objavo v občinskem glasilu »Dober Den«

Spoštovani,

vabimo Vas, da nam na sedež občine ali na elektronski naslov Občine Zavrč obcina.zavrc@siol.net, najkasneje do srede 04. septembra 2017, dostavite gradivo, ki ga želite objaviti v naslednjem glasilu »Dober Den«.

Lepo pozdravljeni!

Uredniški odbor