Najava javnih razpisov JSKD

Z 20. januarjem 2017 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira tri javne razpise za sofinanciranje kulturnih projektov:

1. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (PR 2017), bo odprt od 20. 1. 2017 do 20. 2. 2017.

Okvirna vrednost razpisa PR 2017 znaša 337.960,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so:

– kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji;

– krovne organizacije v kulturi za kulturno delovanje Slovencev, ki živijo v zamejstvu.

2. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn 2017), bo odprt od 20. 1. 2017 do 20. 2. 2017.

Okvirna vrednost razpisa Etn 2017 znaša 160.000,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so:

– kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava;

– ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi.

3. Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2017 in 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (VPR-2017/2018), bo odprt od 20. 1. 2017 do 20. 2. 2017.

Okvirna vrednost razpisa VPR-2017/2018 znaša 50.000,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so:

– kulturna društva s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki izpolnjujejo razpisne pogoje

Besedila razpisov vključno s pogoji in kriteriji bodo objavljena na spletni strani www.jskd.si z dnevom odprtja razpisov.

Vloge na omenjene javne razpise morajo biti oddane v elektronski in tiskani obliki na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana.  Spletni naslov aplikacije za izpolnjevanje vlog je https://razpisi.jskd.si

Čas oddaje vloge določa poštni žig priporočeno oddane tiskane vloge oz. čas prispetja tiskane vloge na sedež JSKD (za pošiljke, ki niso oddane priporočeno). Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.