ZBIRANJE PODPISOV ZA PETICIJO ZA IZGRADNJO HITRE CESTE HAJDINA – ORMOŽ

ZBIRANJE PODPISOV ZA PETICIJO ZA IZGRADNJO HITRE CESTE HAJDINA – ORMOŽ

S strani vlade in pristojnega ministrstva se ne vodijo nobene aktivnosti v zvezi z izgradnjo hitre ceste Hajdina-Ormož in povezave Zavrča na hitro cesto. Tudi v predlogu Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki jo je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in ki je bila predstavljena v oktobru 2014, je zapisano naslednje: »Povezava Ormoža s Ptujem/Mariborom« – »Posamezna področja Slovenije so slabše povezana na regijska središča oz. je dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti otežena. Potrebno je zagotoviti primeren standard dostopnosti tako do središč regijskega pomena kot do jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega prometnega omrežja. Ukrep predvideva pripravo projekta, ki upošteva dejanske potrebe prometnega sistema. Gre predvsem za posege na obstoječi prometni infrastrukturi, le v posameznih primerih oz. lokacijah, kjer ustreznega standarda ni možno zagotoviti na obstoječi infrastrukturi, se preuči možnost priprave projekta izven obstoječe prometne infrastrukture.« Takšen zapis je v bistvu odmik od trenutno veljavne Resolucije o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. V prilogi je priložena peticija za izgradnjo hitre ceste Hajdina-Ormož.

Peticijo je možno podpisati na sedežu občine Zavrč. Prav tako je možno peticijo, ki je v prilogi natisniti izpolniti in poslati na Občino Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč ali osebno prinesti na Občino Zavrč.

PODPISI SE ZBIRAJO DO 31.8.2015!