Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve predsednika RS na območju Občine Zavrč

Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve predsednika RS na območju Občine Zavrč
PDF dokument