Javno naročilo: Ureditev vaškega jedra – urbanistično arhitekturna ureditev osrednjega javnega prostora v vaškem jedru Zavrč + popravek (2)

UREDITEV VAŠKEGA JEDRA:URBANISTIČNO ARHITEKTURNA UREDITEV OSREDNEJGA JAVNEGA PROSTORA V VAŠKEM JEDRU ZAVRČ:

–    Razpisna dokumentacija: WORD dokument | PDF dokument

–    Projektantski popis: PDF dokument

 

Odgovor na ponudnikovo vprašanje z dne 13.7.2012 in z dne 17.7.2012:

projektantski popisi v Excel formatu

 

POPRAVEK razpisne dokumentacije z dne 26.7.2012:

– Popravek razpisne dokumentacije: WORD dokument | PDF dokument

 

POPRAVEK 2 razpisne dokumentacije z dne 30.7.2012:

– Popravek razpisne dokumentacije: WORD dokument | PDF dokument