Javno naročilo: Izgradnja pločnika in javne razsvetljave ob LC 483-011 od km 0,10700 do km 0,56656 + popravek

IZGRADNJA PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB LC 483-011 od km 0,10700 do km 0,56656:

–    Razpisna dokumentacija: WORD dokument | PDF dokument

–    Projektantski popis: PDF dokument

 

Odgovor na vprašanje z dne 17.7. 2012:

Popisi v Excelu:

– Hodnik za pešce.xls

– Oporni zid OZ01.xls

– Zaščita_prestavitev vodovoda.xls

– javna razsvetljava.xls

– zaščita_prestavitev TK vodov.xls

Ponudniki priložijo izpolnjen obrazec “rekapitulacija investicijske vrednosti”, ki se nahaja v projektantskem popisu v PDF formatu.

 

POPRAVEK razpisne dokumentacije z dne 26.7.2012:

– Popravek razpisne dokumentacije: WORD dokument | PDF dokument