Javno naročilo: Izgradnja hodnika za pešce in JR ob lokalni cesti LC 102-081 (Borl-Zavrč) od km 0,000 do km 0,199 + popravek

IZGRADNJA HODNIKA ZA PEŠCE IN JR OB LOKALNI CESTI LC 102-081 (BORL-ZAVRČ) OD KM 0,000 DO KM 0,199:

–    Razpisna dokumentacija: WORD dokument | PDF dokument

–    Projektantski popis: PDF dokument

 

Odgovor na vprašanje z dne 17.7. 2012:

Popisi v Excel formatu:

– Hodnik za pešce.xls

– Javna razsvetljava.xls

Zaščita TK vodov.xls

Ponudniki priložijo tudi izpolnjen obrazec “rekapitulacija investicijske vrednosti”, ki se nahaja v projektantskem popisu v  PDF formatu.

 

POPRAVEK razpisne dokumentacije z dne 26.7.2012:

– Popravek razpisne dokumentacije: WORD dokument | PDF dokument