Objava komisije Vrtec Zavrč

OŠ CIRKULANE-ZAVRČ
OE VRTEC ZAVRČ
Zavrč 14
2282 Zavrč

Datum: 11.6.2012

Komisija za sprejem v vrtec Zavrč je sprejela sklep, da se v primeru odpovedi vpisa sprejme naslednji otrok, ki je na čakalni listi brez ponovnega sestajanja komisije.

Komisija sprejme sklep s katerim potrjuje doseženo število točk na podlagi kriterijev za posamezno vlogo:

Šifra otroka Št. doseženih točk sprejet vpis
60210-5/2012-18  1683 DA 03.09.2012
60211-2/2011-36 1718 DA 03.09.2012
60211-2/2011-37 1689 DA 03.09.2012
60210-5/2012-14 1390 DA 03.09.2012
60210-5/2012-13 1791 DA 03.09.2012
60210-5/2012-12 1392 DA O3. 09.2012
60210-5/2012-11 1693 DA 03.09.2012
60210-5/2012-10 1418 DA 03. 09.2012
60210-5/2012-8 1446 DA 03.09.2012
60210-5/2012-9 1267 DA *CSD 03-09.2012
60210-5/2012-7 1415 DA* CSD 03.09.2012
60210-5/2012-19 1214 NE
60120-5/2012-16 1249 NE
60210-5/2012-17 1385 NE
60210-5/2012-15 1716 NE 3.9.2012 ni star11mes.

 

Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtec ter o postopku za zaposlovanje v vrtcu občine Zavrč (UL št. 37, 20.5. 2011).

Čakalni seznam za mlajšo skupino:

Šifra otroka 1.krit 2.krit 3.krit 4.krit 5.krit 6.krit 7.krit 8.krit Točke
60210-5/2012-15 1000 600 30 86 1716 ko dopolni starost
60210-5/2012-17 1000 300 85 1385
60210-5/2012-16 1000 100 30 99 20 1249

 

Čakalni seznam za starejšo skupino:

Šifra otroka 1.krit 2.krit 3.krit 4.krit 5.krit 6-krit 7.krit 8.krit Točke
60210-5/2012-19 1000 100 94 20 1214

 

Rok veljavnosti čakalnega seznama je do 30.04.2013