Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo gradnje: izgradnja pločnika in javne razsvetljave + popravek

Naročnik:
OBČINA ZAVRČ
Goričak 6, 2283 Zavrč

Številka: 430-3/2012-004
Zaporedna številka JN: 1
Datum: 28. Junij 2012

 

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo gradnje:

IZGRADNJA PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB R3691/6251 IN OB JP 983 481 DO GASILSKEGA DOMA V NASELJU GORIČAK

– Razpisna dokumentacija: Word dokument |  PDF dokument

– Projektantski popis s predizmerami: PDF dokument

– Popisi Excel: ZIP datoteka z XLS dokumenti

 

DODANO dne 12.7.2012:
Popravek projektantskega popisa v delu JAVNA RAZSVETLJAVA ZAVRČ R3-691/9251; T.2.1. POPIS DEL S PREDRAČUNOM JR GORIČAK R3 691-6251, kjer je napaka, je sestavni del Razpisne dokumentacije.

popravljen del popisov za JR Zavrč R3-691-6251.xls

– popravljen del popisov za JR Zavrč R3-691-6251.pdf

 

DODANO dne 17.7.2012:
Odgovor na vprašanje z dne 17.7.2012 (prošnja za detajle deniveliranega prehoda za pešce-VM)

Detajli deniveliranega prehoda za pešce-VM

Detajli stopnic in ograje