Rekonstrukcija LC 483 051 Goričak-meja RH, odsek Borak-Hrženjak

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

Nepovratna sredstva v deležu 85% so namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj , opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ( na proračunski postavki SVLR št. 7618 Razvoj regij- prometna infrastruktura- EU-07-13), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije ( na proračunski postavki SVLR št. 7625 Razvoj regij- prometna infrastruktura- 07- 13- slovenska udeležba). Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške v skupni višini do 285.741,00 EUR.

Vse neupravičene stroške bo financirala Občina Zavrč. Investicija zajema rekonstrukcijo lokalne ceste v naselju Goričak. Operacija se je začela 17. decembra 2009 in bo predvideno zaključena do 30. septembra 2011.  Ocenjena vrednost operacije je 342.889,20 €.