Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov za izvedbo volilne kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o malem delu ter referendum o pokojninski reformi

OBČINA ZAVRČ
Ž U P A N
Goričak 6, 2283 Zavrč
Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83
e-mail: obcina.zavrc@siol.net

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je občinski svet občine Zavrč na svoji 5. redni seji dne 18. marca 2011 sprejel

Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov za izvedbo volilne kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o malem delu ter referendum o pokojninski reformi

1. Organizatorjem volilne kampanje je v skladu s 1. odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili za izvedbo volilne kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o malem delu ter referendum o pokojninski reformi, na krajevno običajen način ter na oglasnih tablah občine Zavrč.

2. Občina Zavrč razpolaga z devetimi oglasnimi tablami, ki se nahajajo na naslednjih lokacijah:

  1. Zavrč: nasproti stanovanjske hiše Zavrč 7/a
  2. Goričak: poleg občinske stavbe Goričak 6
  3. Drenovec: križišče, v bližini stanovanjske hiše Drenovec 1
  4. Korenjak: v bližini stanovanjske hiše Korenjak 4/a
  5. Turški Vrh: avtobusna postaja v bližini gostilne Težak
  6. Pestike: v bližini stanovanjske hiše Pestike 14
  7. Hrastovec: odcep za Kojuhovje
  8. Turški Vrh – Grebljica: v bližini stanovanjske hiše Turški Vrh 1/a
  9. Hrastovec: odcep za Švabovo, v bližini stanovanjske hiše Hrastovec 129

3. Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 2. člena tega sklepa je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca stavb, zemljišča ali drugih objektov.

4. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zavrč.

Številka: 040-0001/2011-001
Goričak, 18. marec 2011

Miran Vuk l.r., župan Občine Zavrč