Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec Zavrč za šolsko leto 2011/2012

OŠ Cirkulane – Zavrč
Zavrč14, 2283Zavrč
OE vrtec Zavrč

Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec Zavrč za šolsko leto 2011/2012

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo do 1.5.2011 potekal vpis otrok za sprejem v vrtec za šolsko leto 2011/2012. Vloga za vpis otroka v vrtec je na spletni strani OŠ Cirkulane-Zavrč OE vrtec Zavrč ,lahko pa jo dobite v vrtcu Zavrč. Vlogo za vpis je mogoče oddati:

  • po pošti (priporočeno na zgornji naslov)
  • v vrtcu Zavrč do 1.5. 2011 med 8. in 12. uro.

Starši bodo o sprejemu otroka v program vrtca obveščeni pisno najpozneje do 15. junija 2011. V primeru, da bo prijav za sprejem otrok več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok v vrtec. Staršem, ki so vloge za razpis v vrtec Zavrč že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddati. Za dodatne informacije lahko pokličete ba tel. št. 02 795 22 87.

Osnovna šola Cirkulane-Zavrč
Kristina Artenjak, ravnateljica