Razglas seznama kandidatov za župana Občine Zavrč na volitvah 2010

R A Z G L A S

Dokument v .pdf formatu

Na podlagi 2. odstavka 74.člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3 in 45/08) in v zvezi s 60. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ-UPB1, 54/07) je Občinska volilna komisija Zavrč sestavila naslednji

S E Z N A M

kandidatov za župana občine Zavrč na volitvah 10. oktobra 2010. Glasuje se za enega (1) kandidata. Kandidati so:

1.SLAVKO PRAVDIČ, roj, 20. 03. 1968, stanujoč Hrastovec 1a, strojni tehnik, tehnični direktor. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
2.MIRAN VUK, roj. 20. 07. 1961, stanujoč Hrastovec 130, ekonomski tehnik, direktor. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
3.IVAN KOPŠA, roj. 18.10.1957, stanujoč Hrastovec 106, komercialni tehnik, trenutno brezposelni. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ

Številka:041-14/2010-001
Datum: 22. 09. 2010

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Goričak 6
Predsednik OVK:
mag. Metod GRAH
LOKALNE VOLITVE 2010 OBČINA ZAVRČ:143
Volilna enota: 1